Eмисия новини
от 11.00 часа

Гледайте на живо

Българска народна банка

БНБ: 7,47 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към октомври

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на октомври нараства с цели 37,6% (с 2,0431 млрд. евро) спрямо края на 2019 година и достига 7,4706 млрд. евро, като външните задължения представляват 13,2% от БВП на нашата страна,..

29.12.20 14:05 | Бизнес
Българска народна банка

БНБ: 7,5 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към септември

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на септември нараства с цели 38,5% (с 2,092 млрд. евро) спрямо края на 2019 година и достига 7,5195 млрд. евро, като външните задължения представляват 13,2% от БВП на нашата страна,..

27.11.20 15:05 | Бизнес
Българска народна банка

БНБ: 5,665 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август нараства с 4,4% на годишна база (или с 237,8 млн. евро) до 5,6654 млрд. евро, като външните задължения представляват 10% от БВП на нашата страна, показват данни на Българската..

28.10.20 12:45 | Бизнес

БНБ: 5,4 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на октомври

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на октомври намалява с 3,6% на годишна база (или с 200,3 млн. евро) до 5,4006 млрд. евро, като се запазва тенденцията външните задължения да са под 10% от БВП на нашата страна (9,1% от БВП..

27.12.19 14:36 | Бизнес

5,43 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на септември

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на септември намалява с 3,1% на годишна база (или с 175,1 млн. евро) до 5,4349 млрд. евро, като се запазва тенденцията външните задължения да са под 10% от БВП на нашата страна, показват..

28.11.19 12:55 | Бизнес

5,42 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на август намалява с 4,1% на годишна база (или с 233,5 млн. евро) до 5,4181 млрд. евро, като се запазва тенденцията външните задължения да са под 10% от БВП на нашата страна, показват..

28.10.19 12:35 | Бизнес

БНБ: Свиване на външния дълг на сектор Държавно управление в края на май

В края на май 2019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,7983 млрд. евро (57,1% от прогнозния БВП), като нараства с 455,6 млн. евро (повишение с 1,4%) спрямо края на 2018 година, когато брутният външен дълг..

29.07.19 14:22 | Бизнес

БНБ: Свиване на външния дълг на сектор Държавно управление през март

В края на март 2019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,7403 млрд. евро (57,1% от прогнозния БВП), като нараства с 397,5 млн. евро (повишение с 1,2%) спрямо края на 2018 година, когато брутният външен дълг..

29.05.19 12:33 | Бизнес

БНБ: Слабо свиване на външния дълг на сектор Държавно управление в началото на 2019 година

В края на януари 2019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,2916 млрд. евро (56,3% от прогнозния БВП), като се понижава с 51,2 млн. евро (спад с 0,2%) спрямо края на 2018 година, когато брутният външен дълг..

28.03.19 18:03 | Бизнес

БНБ: Външният дълг на сектор Държавно управление се сви в края на 2018-а с близо 180 млн. евро

В края на декември 2018 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 32,7155 млрд. евро (59,3% от прогнозния БВП), като се понижава с 681,8 млн. евро (спад с 2,0%) спрямо края на 2017 година, когато брутният външен дълг..

28.02.19 13:23 | Бизнес
Всички новини: днес | вчера