40 години Катедра по български език

3
Снимка: Радио Шумен

Тридневна международна научна конференция започна в Шуменския университет днес. Тя е по повод 40-годишнината от самостоятелното съществуване на Катедрата по български език във висшето учебно заведение. Ръководителят проф. Надка Николова получи поздравления от висши училища от страната и чужбина, Община Шумен, читалища и училища. Проф. Кина Вачкова припомни историята на Катедрата по български език.

"Катедрата по български език е сред основополагащите катедри на Шуменския университет. Нейното начало е сложено преди 47 години, когато е заложен университетът, но първоначално бяхме в една обща Катедра по българска филология към Филологическия факултет. Пръв неин ръководител бе доцент, а по-късно професор, Петър Минков Пашов - един от най-авторитетните български езиковеди", посочи проф. Вачкова.

Научният форум започна с доклад на проф. чл.-кор. на БАН Тодор Бояджиев, бивш ректор на Шуменския университет и ръководител на Катедрата по български език.


Галерия