НОИ свърши парите за санаториуми

Снимка: nssi.bg
Завършва програмата за профилактика и рехабилитация за тази година на Националния осигурителен институт. Средствата,  предвидени в бюджета, са на изчерпване, уточняват от институцията.
Териториалното поделение в Шумен ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация до 24 октомври включително. Последната дата, на която потребителите могат да постъпват в местата за профилактика и рехабилитация, е 25 октомври. На хората, постъпили след тази дата, няма да се изплащат средства за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене.