111 милиона за ВиК - Русе

Снимка: pixabay.com

ВиК – Русе подаде проектно предложение за финансиране по процедурата „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативната програма „Околна среда“. Общата стойност на допустимите разходи е над 111 000 000 лв.

Ще бъдат реконструирани над 63 км от водоснабдителната мрежа и над 10 км довеждащи водопроводи, както и повече от 42 км от канализационната мрежа. Очаква се загубите на вода да бъдат намалени от 48% на 30%.

6150 домакинства от кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ ще бъдат присъединени към канализационната мрежа, а процентът на водите, отвеждани към пречиствателната станция за отпадъчни води в Русе, ще се покачи от 89% на 100%.