Сесията - без групата "За Шумен"

Добромир Драев
Снимка: Личен архив

Общинските съветници от групата „За Шумен” Добромир Драев, Бисерка Йовчева, Ася Аспарухова, Даниела Русева и Христофор Крумов отказват да участват в свиканата днес извънредна сесия на Общинския съвет.

В писмо до медиите Добромир Драев пише: "Оказа се, че управителят на ВиК отказва участие в сесията, както и че няма да изпрати представител на дружеството, който да отговаря на поставените от съветниците въпроси. Точка 2 – изслушване на управителя на дружеството, фигурира в дневния ред на сесията, без да е попитан предварително дали ще дойде на заседанието или не. При това положение сесията става безпредметна“.

„Свикването на извънредна сесия при нарушаване на законовите норми за срокове и внасяне на докладни записки е отново опит за хвърляне на прах в очите на хората по този толкова важен социален проблем, какъвто е проблемът за водата. Очевидно гузната съвест на управляващите в Община Шумен от ГЕРБ и подкрепящите ги партии ги кара сега да заиграват с този толкова важен за хората социален проблем.  Гласуването за най-високата цена на водата в България бе лесно за управляващите от ГЕРБ и подкрепящите ги партии и съветници, но след това гласуване хората трябва да се гледат в очите. А това вероятно никак не е лесно за тези колеги, които направиха компромис със съвестта си. Многократните ни изявления и обяснения, че приемането на бизнес плана означава значително повишаване на цената на водата при лошо качество, чести аварии и липса на санитарно-охранителна зона, бяха посрещнати „на нож” от гласувалите „за” най-високата цена на водата. Поради тези причини не желаем да участваме в  сесия, която според нас ще бъде демонстрация на загриженост, но без реални ползи за съгражданите ни“, е позицията на групата „За Шумен“