Иновативни силистренски училища

Три силистренски училища са обявени за иновативни за учебната 2019/2020 година, съобщават от общинската администрация.

Това са Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, Средното училище „Дръстър“ и Природо-математическата гимназия „Свети Климент Охридски“.

Решението на Министерския съвет е взето в резултат на представени от учебните заведения проекти за иновации.

Те се стремят към разработване и въвеждане на иновации в организацията или съдържанието на обучението, организиране на нов и усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години. За цялата страна за иновативни са обявени 395 училища от 113 населени места.