Академия за творческо писане

Снимка: Бойка Тодорова

Семинар "Академия за творческо писане" ще се състои в Регионалната библиотека "Партений Павлович" в Силистра на 11 ноември от 13 до 17 часа. Инициатор за провеждането му е Регионалното управление на образованието в дунавския град.

В него ученици ще могат да провокират творческите си дарби и умения, в процеса на създаване на оригинални авторски текстове, в различни литературни родове и жанрове. Още може да чуете от разговора с Ваня Игнатова от екипа на РУО в Силистра.