Гундеров с "Писмо до съветско другарче"

Николай Гундеров в Радио Шумен
Снимка: Антоний Димов

Моноспектакълът „Писмо до съветско другарче“ ще се играе в Младежкия дом на Шумен днес. В него участва актьорът Александър Валериев, който беше част и от трупата на ДКТ "Васил Друмев". Спектакълът е по текст и режисура на родения в Шумен драматург и режисьор Николай Гундеров, който от години работи в Чехия. Николай Гундеров за Радио Шумен коментира избора тъкмо през епистоларната форма и през детския свят и съзнание да се разчете и реактуализира споменът за една отминала епоха.