Проект в четири градини

Снимка: Община Ценово

И четирите детски градини в община Ценово вече трети месец работят успешно по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“.

Сформирани са пет групи от деца, с които се провежда допълнително обучение на български език. Заниманията са финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Те ще продължат две учебни години.

Обхванати са 25 деца от уязвимите групи в предучилищна възраст. Целта е да се осигури по-добра обща подкрепа за личностно развитие на малчуганите.