Годишна изложба

Годишната изложба на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ бе открита днес. Бяха връчени и традиционните награди "Фикосота" за постижения във визуалните изкуства. В експозицията присъстват традиционни и иновативни форми и жанрове, демонстриращи различието и интересите на различните творци.

Как младите автори гледат на своето изкуство, на работата с преподавателите, какви са очакванията им за професионална реализация, чуйте от разговора с някои от наградените студенти – Борис Иванов, Ивелина Василева, Антоанелия Хубан, Хюлия Идатова и Андриян Ангелов.