Съхраняват българската памет

4
Снимка: Областна администрация - Русе

Възможностите за организиране и провеждане на съвместни научни, културни и спортни инициативи между област Русе и район Тараклия бяха обсъдени по време на среща между областния управител Галин Григоров и председателя на район Тараклия Иван Паслар.

От срещата тази сутрин стана ясно, че през пролетта ще завърши процесът по трансформиране на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на Русенския университет и така през септември РУ „Ангел Кънчев“ ще може да приема студенти и на територията на Молдова.

Специално внимание ще бъде обърнато и на съхраняването и предаването на българската памет. В тази връзка с подкрепата на областния управител ще бъде организирано изпращане на български документални и исторически книги, които ще бъдат достъпни в местните училища и читалища.


Галерия