Ръст на инвестициите

Увеличават се преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Шуменска област. Това показват данните на статистиката за 2018 година.

Общата сума е 117 300 000 евро или с 8,8% повече от 2017-а. Близо 100 милиона евро от вложените средства са в промишлеността, над 5 милиона евро – в отрасъл „Операции с недвижими имоти“, и 4, 6 милиона евро - в сектора на услугите.

По размер на преките чуждестранни инвестиции Шуменска област е на 21-во място в страната. Най-много средства – повече от 59 милиона евро, са вложени на територията на община Шумен, следва община Нови пазар с близо 26 милиона евро.