Programi i ditës

Резултати : Autor Krasimir Martinov

Nina Shisheva

New master’s degree programme at Sofia University provides training for work with refugees

A new master’s degree programme “Social work with refugees and migrants” opened at the Faculty of Education of Sofia University "St. Kliment Ohridski"at the beginning of the 2018-2019 academic year. The master’s programme is being..

11.04.19 10:38 |
Diana Dimova

“Mission Wings” Foundation – in an endeavour to integrate refugees

Public sentiments regarding refugees are mixed, they are frequently viewed through the prism of prejudice and are rarely understood. The “Mission Wings” foundation from Stara Zagora has the mission of breaking this stereotype by building on the..

26.03.19 12:45 |
Belgrad Turizim Örgütü Müdür Yardımcısı Slobodan Unkoviç, Mariya Laboviç, Penata Pindjo, Nikolina Angelkova ve “Tatil ve SPA expo” fuarını organize eden Prim Expo Müdürü Vihra Ognyanova.

Turizm alanında Bulgar-Sırp işbirliği

Bulgaristan vatandaşlarının Sırbistan’daki yolculuklarında buldukları, mutfak lezzetleri, yakın yaşam tarzı ve kültür, misafirperverlik ve ev sahiplerinin rahat tutumlarıdır. Bunun yanı sıra Sırp turistleri, Bulgar Karadeniz ve büyük kış..

28.02.18 15:42 |
Sllobodan Unkoviç – Zëvendësdrejtor i Organizatës Turistike të Beogradit, Maria Llaboviç, Renata Pinxho, Nikolina Angellkova dhe Vihra Ognjanova – drejtoreshë ekzekutive e Prim Expo – organizator i “Vakancia & Spa ekspo” /“Pushimet dhe SPA Ekspo”/

Thellohet bashkëpunimi bullgaro serb në fushën e turizmit

Gjellët e shijshme, kultura e afërt, mikpritja – këto veti u bëjnë përshtypje gjithnjë e më shumë bullgarëve, të cilët udhëtojnë në Serbi. Në të njëjtën kohë turistët serbë janë nga turistët më të preferuar në bregdetin bullgar dhe në vendpushimet..

28.02.18 11:10 |
Slobodan Uncovic –vicedirector de la Organización Turística de Belgrado–, Maria Labovic, Reneta Pindzo, Nikolina Anguelkova y Vijra Ognianova –directora de Prim Expo– (organizadora de “Vacaciones y SPA Expo”)

Interacción búlgaro-serbia en materia de turismo

Las tentaciones culinarias, el modo de vida y cultura cercanas, la hospitalidad y el trato espontáneo de los anfitriones son aquellas cualidades que descubren cada vez más los búlgaros que viajan a Serbia. Al mismo tiempo, los turistas serbios son..

27.02.18 13:05 |