Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев” гр.Мъглиж

От 03.07.2020 г. Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев” гр.Мъглиж обявява прием по следните специалности след завършен  7-ми клас
- Механизация на селското стопанство
- Горско стопанство и дърводобив
- Агроекология
Обучението е с продължителност 5 години
За учениците се осигурява общежитие и безплатен училищен транспорт .
Всички ученици имат възможността безплатно да придобият свидетелства за управление на МПС – категория B, категория Ткт, категория Твк, Твк –З, както и свидетелство за работа с моторни триони и храсторези.
Училището разполага с модерна материално- техническа база , висококвалифицирани специалисти и   предлага иновативни методи на обучение в сферата на селското стопанство , горското стопанство и биологичното земеделие.
В училището предлагаме преквалификация след завършено средно образование.
Обучението е с продължителност 2 години.
Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев”-гр Мъглиж
Тел. за контакт – 04321/23-71;
Заповядайте при нас, очакваме Ви!