Обсъждат плановете за управление на 5 резервата в Източните Родопи

Снимка: http://annie87.blog.bg

Обществено обсъждане за плановете за управление на пет резервата в Източните Родопи се провежда днес в Регионалната дирекция на горите Кърджали. Става въпрос за поддържаните резервати „Женда”, „Борака”, Боровец” и „Чамлъка”, и резерват „Вълчи дол”. Обсъждането се осъществява в рамките на проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видовете” на територията на тези резервати, чийто изпълнител е Българското дружество за защита на птиците.
В рамките на проекта в тези резервати са изградени екопътеки, поставени са информационно-указателни табели, монтирани са беседки. Сред целите са и възстановяване на местообитанията на черен бор и на популациите на белоглав, египетски и черен лешояд чрез изграждане на площадка за изкуствено подхранване, съобщи Любомир Дайновски – директор в дирекция „Превантивна дейност” в РИОСВ Хасково.