Липса на кандидати за съдебни заседатели в Ямболска област

Снимка: pixabay.com

Намалява драстично броят на желаещите да бъдат съдебни заседатели в Ямболския съдебен район. Липсват кандидати, както за Районния, така и за Окръжния съд, информира кореспондентът на Радио Стара Загора Даниела Костова. Повече от 40 са свободните места за съдебни заседатели към Районен съд – Ямбол, показва  справката само дни преди новоизбраните съдебни заседатели да положат клетва.  Въпреки удължаването на сроковете за кандидатстване,  едва 31 са утвърдените от общинските съвети заседатели от общините Ямбол, Тунджа и Стралджа за мандата 2020 – 2023 г. Необходимият  брой е общо 75, от които 50 заседатели трябва да са с настоящ адрес в Ямбол, 15 – в община Тунджа. От община Стралджа трябва да са 10, но до момента  там няма нито един регистриран кандидат. Новоизбраните съдебни заседатели ще положат клетва на 5 декември, информират от Районния съд в Ямбол.