150 години от създаването си ще отбележи НЧ "Просвета"-Свиленград

150 години чества тази година едно от първите читалища в страната – НЧ „Просвета“ в Свиленград. То е основано през 1870 год., тогава под името „Звезда“, и възниква  непосредствено след тези в Лом, Свищов, Шумен и други градове, утвърдени по онова време като големи културни центрове. Създадено е по инициатива на главния учител на града Христо Попмарков и други родолюбиви българи на 01.03.1870г. За помещение на читалището се определя най-голямата стая на училището при черквата „Св. Троица”. Сред първите членове на читалищното настоятелство са Патриархът на българската литература Иван Вазов, който е бил учител в Свиленград, Стоян Попмарков, Станко Разбойников и други.

Днес читалището развива богата културна, творческа и образователна дейност със своите 13 колектива за любителско творчество, 6 клуба и 4 школи по изкуствата.  

Народно читалище „Просвета”- Свиленград е и първото, към което е открит клон на читалището извън територията на България - на 08.09.2008г., в съответствие със Закона за Народните читалища, е учреден клон на НЧ „Просвета- 1870“ към Българската православна църква „Св. Георги” в гр. Одрин, Турция.

Как ще бъде отбелязана годишнината, кога започват тържествата и какво предвижда празничната програма, чуйте в звуковия файл от Ваня Стефанова, секретар на НЧ „Просвета“ - Свиленград.