Günün Programı

Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2021 Tüm hakları saklıdır

Yapılacak seçimlere yurt dışından rekor derecede büyük ilgi

Yasal kısıtlamadan dolayı yurtdışındaki vatandaşların büyük bir bölümü oy veremeyecek

Yapılacak genel seçimlerde 200 bin kadar Bulgaristan vatandaşının yurt dışında kurulacak sandıklarda oy vermeleri bekleniyor. Bununla birlikte onların büyük bir bölümü, mevcut yasal kısıtlamadan dolayı Anayasa'dan kaynaklanan oy kullanma hakkını uygulayamayacak.

Avrupa Birliği dışında olan her ülkede en çok 35 seçim sandığının kurulması yönünde 2016 yılında getirilen kural, en çok Büyük Britanya, Türkiye ve ABD'de bulunan Bulgaristan vatandaşlarının haklarını zedeleyecek. Parlamento seçimlerinde yurt dışında oy kullanma oranının rekor derecesinde büyük olması beklenirken binlerce soydaşımız oy verme hakkından yoksun durumda kalacak.

Yurtdışında oturan birçok Bulgaristan vatandaşı, sandık sayısı kısıtlamasının kaldırılması teklifini içeren imza kampanyasına katıldıysa da Parlamento'da temsil edilen hiçbir siyasi güçten hiçbir milletvekili, yasama inisyatifinde bulunma hakkına rağmen Seçim Kanunu'nda değişiklik önerisinde bulunmadı." İdeolojik amaçla getirilen bu baryerin maksadı Türkiye'deki soydaşlarımızın oy kullanma hakkının sınırlandırılması olmakta" diyor Dünya Bulgar Seçim Gönüllüleri Ağı koordinatörü Dimitar İvanov ve şunu da ekliyor: Bu değişiklik Vatansever Cephesi'nin devasa baskısı altında güya devleti korumak üzere getirildi. Fakat aslına bakarsak bir devletin kendi vatandaşlarından korunması mümkün değil, bu gülünç bir şeydir. Neticede Bulgaristan'a girip oy hakkını kullanmasınlar diye yaşlı kadınların itilip kakılmasına, onlara hakaret edilmesine tanık olduk. Maalesef durum henüz aynı olmaya devam ediyor.”

75 sandığın kurulması için dilekçelerin sunulduğu Büyük Britanya'da örneğin oy vermek isteyenlerin yarısından fazlası, çok uzak olan sandıklara gitmeleri fiziki anlamda imkansız olduğu için mağdur durumda kalacak.

Yurtdışı seçmenler önündeki diğer bir engel ise ayrı ayrı devletler tarafından koronavirüs salgını ile ilgili konulan kısıtlamalar ve bir takım ülkede Paskalya yortusunun kutlanması olacak.

" Birçok devlet tarafından Bulgaristan'ın posta yolu ile veya uzaktan oy verme imkanını neden getirmiyor sorusu yöneltildi" diyor
. Salgın ortamında bu oy verme şeklinin uygulanmasını istemekle gülünç olduk. Siyasi faktörlerin 1,5 milyon Bulgaristan vatandaşını entegre etmek üzere gerek seçim mevzuatında gerekse başka bir yoldan herhangi bir şeyi değiştirmekle ilgili isteksizliği, büyük bir güven eksikliği ve siyasi sınıfın bu vatandaşlarla iletişim kurma başarısızlığını ortaya koymaktadır. Çünkü biz, Bulgaristan'daki vatandaşlar gibi davranmayız ve dünyanın en iyi devletlerinin nasıl işlediğini gördüğümüz için taleplerimiz de daha büyük

Dimitar İvanov
Brüksel'de Bulgaristan'ın AB Daimi Temsilciliği önünde çekilen bir videoda yurtdışında bulunan vatandaşlar, yapılacak seçimlerin ve katılım oranınının tarihi olacağını söylüyorlar.

Bulgaristan'ın dışında yaşayan birçok genç vatandaş, yaz mevsiminde düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında ilk defa siyasileşerek taleplerini ortaya koydular.

"Onların sesine kulak verilmemesi, öfke duyulmasına ve sivil toplumda siyasi sınıfa karşı rövanş isteğine yol açtı" diyor Dmitır İvanov. Sözlerine göre dünyadaki topluluklar tarafından seçildiğini ve onlara karşı sorumlu olduğunu düşünen bir tane milletvekili bile yok, çünkü yasaya göre "Yurtdışı" seçim bölgesi yok. Buna rağmen yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşlarından çok büyük sayıda oy verme başvurusu alınmış bulunuyor. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre şimdiye kadar verilen başvuru sayısı 77 100 olup önceki seçimlere göre neredeyse iki kat fazladır.

Yurtdışında oy verme başvurularının alınacağı süre 9 Mart günü saat 24.00'da doluyor. Şimdiye kadar en çok başvuru Türkiye (18 270), Büyük Britanya (14 300) ve Almanya'dan (11 496) alındı. Bulgaristan'ın dışındaki hangi yerleşim yerlerinde seçim sandıklarının kurulacağının 13 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

“ Siyasetteki yapboz zamanla yeni şekil alacak ve biz bu süreci hızlandırmayı arzu ediyoruz, diyor Dimitır İvanov. Acılı olan safhadan mümkün mertebe geçmek istiyoruz, çünkü hızlı kalkınmaya, AB kaynakları ile sağlanan değil, gerçek sonuçlara ihtiyaç var. Partilerin programlarında yurt dışında bulunan bizlerin de önemli bir kısmını oluşturduğumuz insan potansiyelinin seferber edilmesine yönelik somut önlemler görmek istiyoruz. Lâkin bu önlemler Yurtdışı Bulgarlar Devlet Ajansı veya Dışişleri Bakanlığı gibi müesseselerle ilgili olursa eğer, bu durum partilerin bu potansiyelin nasıl seferber edileceğini kesinlikle anlamamış olduklarını açıkça ortaya koyacak" şeklinde konuştu Dimitar İvanov.

Çeviri : Tanya Blagova
Fotoğraflar: BGNES, özel arşiv, arşiv

Подкасти от БНР