Günün Programı
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2022 Tüm hakları saklıdır

IT uzmanlarımız uluslararası çapta büyük rekabet gücüne sahip

Photo: arşiv

Ülkemizde yazılım sanayii, küresel pandemiden etkilenmeyen az sayıdaki sektörlerden biri. Aksine, koronavirüsün yayılmasının yol açtığı kriz, dünya çapında rekabet gücüne sahip olan bu sektörümüze ivme kazandırdı.

Bulgaristan Yazılım Şirketleri Birliği BASKOM verilerine göre 2020 yılında ülkenin GSYİH'sında yüzde 5,5 oranında düşüş kaydedilirken yazılım sektöründe gelirler yüzde 10 oranında arttı. Bu dönemde yazılım şirketlerinde istihdam edilenlerin sayısı 38 000 kadar olurken 2021 yılının sonuna kadar bu sayının 41 667 kişiye çıkması bekleniyor.

BASKOM tarafından düzenlenen bir araştırmadan alınan sonuçlara göre 60'tan çok küresel yazılım markasının Bulgaristan'da çalışan ofisleri bulunmaktaa ayrıca 20'den çok milletten olan girişimciler, krize rağmen ülkemizde yeni şirketler kurmaya devam ediyor.

İT sektöründe önde insan kaynakları şirketi temsilcisi olan Petya Tsvetanova, radyomuza konuşurken şu an piyasada Java veya JavaScript gibi teknolojilerde ve PHP programlama dilinde uzmanlaşmış kişilere en büyük talep olduğunu belirtti. Sözlerine göre salgın kısıtlamalarının uygulandığı son bir yılda yazılım sektörü en büyük hızla gelişen branş durumundadır.

Şu anda teklif edilen pozisyonların neredeyse yarısı, uzaktan yapılan iş içindir. Ortalama ücret ise diğer sektörlerde ödenen ücretin en az üç kat üzerinde. Ülkemizde bilgi teknolojileri uzmanları ne kadar maaş alıyor?


"Maaşlar farklı. Eğitimini yeni bitirenlerin maaşları 1700-1800 levadan başlıyor ve sonra hızla artıyor. Örneğin 2 yıl sonra çalışılan proje ve teknolojilere göre 5 000 leva almak mümkün. Bu alanda çok zengin ve 10 yıl gibi uzun tecrübesi bulunanlar ise aylık 8 -10 000 levayı alabiliyorlar.

Ülkemizdeki İT sektörü ile ilgili dikkat çeken bir husus, istihdam edilenlerin yüzde 35'lik bölümünün kadın olmasıdır. Bu gösterge itibari ile Bulgaristan, AB içinde önde gidiyor. Dahası da yurt dışında bulunan gittikçe çok Bulgaristan vatandaşı, İT uzmanı olarak çalışmak üzere yurda dönüyor. BASKOM verilerine göre son bir yılda bazı şirketlerde yurt dışından dönenlerin oranı çalışanların yüzde 10'luk bölümünü teşkil ediyor.

"Uzmanlarımız çok eğitimli ve donanımlı olup örneğin Hindistan piyasasına göre daha büyük güven alıyorlar. Bulgar kadrosunun diğer bir avantajı ise AB üyesi bir ülke olduğumuz için Avrupa'da çalışma izni alma gerekliliğinin bulunmaması

Yani sadece coğrafi konumumuzdan dolayı değil, hazırlık düzeyi ve eğitim seviyesi açısından da dev potansiyele sahibiz" şeklinde konuştu insan kaynakları uzmanı Petya Tsvetanova.

Sektörde önde giden uluslararası şirketlerin bölge ofislerini Sofya'da açarak yönetici ekiplerinde çoğunlukla Bulgar kadrosu çalıştırmaları bir gerçek. "Bu kişiler SU "Kliment Ohridski" ve Teknik Üniversitesi gibi yüksek okullardan mezun. Bu eğitim kuruluşlarının ürettiği nitelikli kadroya yurtta ve yurt dışında talep var" diye noktaladı konuşmasını Tsvetanova.

Çeviri: Tanya Blagova