Günün Programı

Резултати : yazar Svetlana Dimitrova

Coopération pour le développement, pierre angulaire de la politique étrangère de la Bulgarie

La politique pour le développement fait partie intégrante de la politique étrangère de la Bulgarie depuis 2011 et elle est régie par une ordonnance gouvernementale sur la participation du pays à la coopération internationale – explique..

06.06.19 11:12 |

Kalkınma İşbirliği – Bulgaristan’ın dış politikasının temel taşı

Bulgaristan’ın Sırbistan Büyükelçisi Radko Vlaykov Bulgaristan Radyosuna verdiği demeçte, “Kalkınma politikasının , 2011'den beri Bulgaristan'ın dış politikasının ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkenin uluslararası işbirliğine katılımına ilişkin bir hükümet..

05.06.19 15:21 |

Cooperation for development – a keystone in Bulgaria’s foreign policy

“Policy coherence for development has been an integral part of the foreign policy of Bulgaria since 2011 and it is set down in a government ordinance on the country’s involvement in international cooperation,” says Radko Vlaykov, Bulgaria’s..

05.06.19 14:43 |

La cooperación para el desarrollo, piedra angular de la política exterior de Bulgaria

La política de desarrollo es parte indisoluble de la política exterior de Bulgaria desde el año 2011 y se encuentra regulada por decretos del Ejecutivo sobre la participación del país en la cooperación internacional”. Así lo explica Radko Vlaikov,..

05.06.19 14:35 |

May 24 – day of Slavic First Educators and Enlighteners

The Day of Bulgarian education and culture and Slavonic Script (May 24) is closely related to the work and the deed of the Holy Brothers Cyril and Methodius. The Bulgarian Orthodox Church which canonized them as saints honors Cyril and..

24.05.19 08:20 |

24 de Mayo, Día de los educadores e ilustradores eslavos

El Día de la Educación y Cultura búlgaras y de la Escritura Eslava, 24 de mayo, se asocia íntimamente a la obra de los Santos hermanos Cirilo y Metodio. Para la iglesia ortodoxa de Bulgaria, que los ha canonizado santos, la fecha para rendirles homenaje..

24.05.19 08:15 |

24 Mayıs Slav maarifleri ve aydınlar günü

24 Mayıs Bulgar Eğitim ve Kültür ve Slav Yazısı Günü Aziz Kiril ve Metodiy Kardeşlerin yaptıklarıyla sıkı, sıkıya bağlantılı. Bulgar Ortodoks Kilisesi bu iki kardeşi “Kutsal Aziz” ilan ederek, 11 Mayıs’ı onları anma günü olarak kutlar. Papa 2.John..

24.05.19 07:00 |

“Thracian art in the Eastern Rhodopes” museum centre turns 10

In 2000 archaeologist Dr. Georgi Kitov and his team discovered, in the Roshava Chuka mound in the vicinity of Alexandrovo village near Haskovo, a Thracian tomb dated to the 4 th century BC. The high artistic value of the frescoes and the..

18.05.19 09:05 |

Le Musée de l’Art Thrace dans les Rhodopes orientales, 10 ans déjà…

En 2000 l’équipe de l’archéologue Gueorgui Kitov vit un moment d’émotion intense. Au lieu-dit Rochava chouka (cime ébouriffée) du village Alexandrovo, région de Haskovo, les archéologues mettent à jour un tombeau thrace datant du 4e siècle..

18.05.19 08:20 |

“Doğu Rodoplar’da Trak Kültürü” Müze Merkezi’nin 10. yılı

Arkeolog Dr. Georgi Kitov ve ekibi, 2000 yılında Haskovo’nun Aleksandrovo köyü yakınlarında bulunan Roşava Çuka tümseğinde M.Ö. 4. yy'la ait bir Trak mezarı buluyor. Yüksek sanat değeri, duvar resimleri ve mimarisi onu topraklarımızda bulunan..

15.05.19 17:05 |