Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Общинарите в Балчик решават дали да освободят от такса смет неработещите заради пандемията бизнеси

Балчик, алея край брега
Снимка: Галена Ковчазова

Този четвъртък Общинският съвет в Балчик ще заседава по внесени промени в наредбата за местните такси и цени на услуга, които предвиждат неработещи заради извънредното положение обекти да се освободят от такса смета. 

Внесеният проект има за цел да ак­туа­ли­зи­ра под­за­ко­но­вия нор­ма­ти­вен акт във връз­ка с из­ме­не­ния­та на За­ко­на за мес­тни­те да­нъ­ци и так­си, влез­ли в си­ла от ав­густ 2020 го­ди­на, с които Об­щин­ският съ­вет мо­же да ос­во­бо­ди от зап­ла­ща­не на так­са­та за би­то­ви от­па­дъ­ци за ус­лу­га­та по сме­то­съ­би­ра­не и сме­тоиз­воз­ва­не за оп­ре­де­лен пе­риод от 2020 г. за­дъл­же­ни­те пред­прия­тия, кои­то вслед­ствие на из­вън­ред­но­то по­ло­же­ние, обя­ве­но от На­род­но­то съб­ра­ние от 13 март 2020 г., са преус­та­но­ви­ли сто­пан­ска­та си дей­ност, осъ­щес­твя­ва­на в нед­ви­жим имот в об­щи­на Бал­чик. 15 януа­ри 2021 г. е пред­ло­же­ният срок, в кой­то пред­прия­тия­та мо­гат да вне­сат ис­ка­не за ос­во­бож­да­ва­не от ус­лу­га­та в Об­щин­ска да­нъч­на служ­ба. Доб­ро­вол­но пла­те­ни­те су­ми за 2020 го­ди­на ня­ма да се въз­ста­но­вя­ват, а ще бъ­дат прих­ва­на­ти за бъ­де­щи да­нъч­ни за­дъл­же­ния.

Проектът за дневния ред за сесията в четвъртък предвижда продажбата на осем общински имота, седем от тях в местността Двете чешми в Балчик и един в село Гурково.

Информация на кореспондента ни Албена Иванова.


ВИЖТЕ ОЩЕ

ЦИК удължи до 7 декември срока за оферти за машините за гласуване

Срокът за подаване на заявления по обществена поръчка за доставка на машини за гласуване и софтуер за тях се удължава до 23:59 ч. на 7 декември, поради извършена корекция в документацията за възлагане на обществената поръчка , съобщава Централната избирателна комисия. ЦИК иска да купи 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с..

публикувано на 30.11.20 в 16:12

Започна антиспин кампания "Пазя себе си, пазя и теб" във Варна

Антиспин кампания, посветена на Световния ден за борба със СПИН - 1 декември , започна във Варна. Организираната за дванадесета поредна година акция ще се продължи от 26 ноември до 3 декември. Кампанията е под мотото „Пазя себе си, пазя и теб!“ и се провежда онлайн в социалните мрежи  фейсбук  и  инстаграм  чрез профилите на дирекция „Превенции“. Целта..

публикувано на 30.11.20 в 15:44

Детска градина в Добрич вече приема деца на медици

В епидемичната обстановка детска градина "Слънчице" в Добрич вече приема деца на лекари, медицински сестри и други специалисти, работещи в системата на здравеопазването , съобщават от общината. Родителите медици са подали до днес 18 заявления в детското заведение, което ще се грижи за децата, разделени в две групи, посочват от кметската управа. Със..

публикувано на 30.11.20 в 15:11

Детска градина и ясла отварят врати за децата на медиците от Варна в сряда

Детска градина "Д-р Петър Берон" и детска ясла "Приказен свят" от сряда (02.12.2020 г.) са на разположение на работещите в здравните заведения на територията на община Варна. И двете заведения се намират в района, където са съсредоточени най-много болници в града. За времето на прилагане на въведените противоепидемични мерки ДЯ „Приказен свят“..

публикувано на 30.11.20 в 14:58

Ваксини срещу COVID-19 на "Пфайзер" идват у нас в края на годината

Първите ваксини срещу Covid-19, които ще дойдат в България, ще бъдат на "Пфайзер/Бионтек", а първите количества се чакат още в края на 2020 година . Това стана ясно по време на днешното работно съвещание, свикано от премиера Бойко Борисов с членове на правителството, предаде БНР. През изминалата седмица над 12 хиляди души са излекувани от Covid-19..

публикувано на 30.11.20 в 14:46

Получваме ПИК на НОИ през телефоните

Издаването на персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт (ПИК на НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устройства/телефони. Електронната услуга на институцията изисква наличие на смартфон с инсталирано приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД за..

публикувано на 30.11.20 в 14:29

Нови ограничения за влизане в България от 1 декември до 31 януари

Въвежда се временна забрана за влизане на територията на България от 1 декември до 31 януари. Заповед за това издаде министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. 1. Временно се забранява влизането у нас на всички, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт...

публикувано на 30.11.20 в 14:18