Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Инвестират 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите във Варна

181,5 млн. лв. е капиталовата програма на Община Варна за 2021 година. От тях 121,1 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, като част от парите са чрез дълг, а останалите 60,3 млн. лв. - по линия на европейските проекти, съобщават от общинската пресслужба.

Капиталовата програма с финансиране от общинския бюджет, предвижда изпълнение на следните обекти:

Реконструкция на ул."Мадара" - в участъка от ул. "Д-р Железкова" до ул. "Явор" и благоустрояване на пространствата в карето между бул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" - бул. "В. Левски" - бул. "Осми приморски полк", чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски;

Основен ремонт на ул. "Акация“;

Основен ремонт на транспортно съоръжение – метален клаповмост;

Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител" - в участъка от бул. "Васил Левски" до пътния възел за летището;

Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро) – направление на трасето от Индустриална зона Варна до КК „ЗлатниПясъци“;

Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас Москов" към Южна промишлена зона;

Реконструкция на улица от бул."Първи май" към рибарско пристанище "Карантината", включително обръщач;

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов";

Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ведно с обслужващи го пътеки;

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена";

Укрепване на свлачище с в местност "Свети Никола", гр. Варна - І етап

Ремонт на напорен тръбопровод за отпадъчни води;

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна, II-ри етап - Основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част, с постановление на МС;

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев";

Основен ремонт на обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски";

Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак";

Основен ремонт на спортна зала за борба "Простор";

Обследване и проектиране на скейтборд съоръжения на територията на община Варна;

 Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна;

Капиталова програма, финансирана със средства от заема:

Проект -„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на община Варна” - заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв.

Обекти:

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю“- 1 100 000 лв. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Л. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов";

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик" -3 500 000 лв. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски„ -1 000 000 лв.;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик ";

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония";

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк";

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска",  бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"-4 900 000 лв. Експериментални блокове -бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев";

Благоустрояване в част от 15 м. р. -междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина";

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. -пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март" - 3 750 000 лв;

Благоустрояване в ж. к. "Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"-3 900 000 лв.; Благоустрояване в ж. к."Трошево"  -междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев";

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.-1 950 000 лв.;

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р;

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.;

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев";

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин";

Проект II - „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул.”Петър Дертлиев” и ул.„Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“  индикативна стойност до 9 719 142 лв. в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от бюджета на община Варна, 8 000 000 лв. за частично финансиране, осигурени от Държавен бюджет с ПМС 360/10.12.2020 г., ФО 70/17.12.2020 г. на МФ и  1 514 522 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Проект III -„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на община Варна” - индикативна стойност 30 304 211 лв., в т.ч. 304 211 лв., осигурени от бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Обекти с изготвени инвестиционни проекти:

Основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена, кв. Виница, в участъка от ул. „Цар Борис III” до Гробищен парк, гр. Варна;

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” - от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Реконструкция на ул. „Прилеп” - в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап;

 Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Обекти:

ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин";

ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф";

ул. "Поп Богомил", ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф"; 

ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски";

ул. "Граф Игнатиев“;

ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев" - 475 000 лв. -ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев";

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица";

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица";

ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" –150 000 лв. -ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица";

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица";

ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица";

ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"; 

ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница“;

ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисий";

ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисий";

ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница";

ул. "Васил Друмев" -1 672 000 лв.;

ул. "Тодор Икономов"  –350 000 лв.;

ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р.;

ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до  ул. "Злати Бръчков“;

ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.;

ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински";

ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо“;

ул. "Иван Боримечката";

ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо“;

ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър";

ул. "Цар Св. Тертер" – 800 000 лв. -ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41;

ул. "Найчо Цанов";

ул. "Искър";

ул. „Инж. Каракулаков";

ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

ул. "Злетово“;

Проект IV -„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” индикативната стойност на проекта е в размер на  41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна  до 10 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция

Обекти:

Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. "Хъшове“ №2;

Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи по плана на 12 м. р., район „Приморски“;

Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи, ул. "Здравец" №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи);

Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ ул. "Ген.Колев" №90;

Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи - ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;

Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", ул. “Царевец“ №1;

Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, кв. 38 по плана на 8-ми м. р.;

Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“) в имот УПИ ІІ-110 за „учебно заведение“, кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен адрес: бул. „Сливница“ №113

Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с с административен адрес: ул. "28-ма" № 28, гр. Варна;  

Изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р., гр. Варна.

Капиталова програма - Осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по Оперативни програми на Европейски съюз

- "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна -НЧ "Петко Рачев Славейков 1928", финансиран по ОП "Региони в растеж" 20142020 г.:

- заем за съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер до 143 230 лв., в т.ч. за 2021 г. 57301 лв.


ВИЖТЕ ОЩЕ
bsp

Кои са кандидатите в листата на БСП – Варна

Единственото сигурно име в листата на БСП – Варна за предстоящия парламентарен вот на 4 април е на председателя на Градския съвет на Българската социалистическа партия Борислав Гуцанов. Гуцанов ще бъде водачът й. Останалите личности в листата ще станат ясни на 28.02.2021 г. В 14.30 часа в неделя председателят на ГС на БСП – Варна..

публикувано на 27.02.21 в 20:49

В неделя предсрочни избори за кмет в Слънчево

Предсрочни избори за кмет на село Слънчево, община Аксаково, Варненска област, ще се проведат на 28 февруари, неделя. 765 са жителите на селото с право на глас, които ще избират между трима кандидати – Георги Михалев от ГЕРБ, Мария Данкова от БСП и Добринка Йорданова от Републиканци за България. В селото има две секционни избирателни..

обновено на 27.02.21 в 19:40

Референдум за отделянето на Обзор от община Несебър ще се проведе утре

На 28 февруари 2021 г. в Обзор ще се проведе референдум за отделянето на града и шест села от Община Несебър. Той се свиква със заповед на областния управител на Бургас по искане на Инициативен комитет "Зa отделянето на Обзор от Несебър". Допитването ще се проведе при строги противоепидемични мерки и е един вид генерална репетиция за..

публикувано на 27.02.21 в 19:35

НАП с указания за подкрепата с капитал за засегнати от мерките фирми

Подкрепата с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси..

публикувано на 27.02.21 в 18:00

Повечето германци искат ваксинационни паспорти по модела на Израел

Повечето германци биха искали въвеждане на ваксинационен паспорт, който би им позволил да посещават театри, фитнесзали, спортни събития и дори да улесни пътуването, предаде ДПА. Според проучване, извършено от ЮГов по поръчка на ДПА, 16 на сто подкрепят въвеждането на подобен "зелен паспорт" незабавно, по примера на Израел. Други 44 на сто смятат, че с..

публикувано на 27.02.21 в 17:40

Една доза от ваксината на Pfizer/BioNTech срещу COVID-19 намалява предаването на вируса

Една доза от ваксината на Pfizer и BioNTech намалява броя на асимптоматичните случаи и може значително да снижи риска от предаване на вируса, установиха британски изследователи, цитирани от Ройтерс. Учените са анализирали резултатите от хиляди тестове за COVID-19, правени всяка седмица в рамките на скрининговите програми за болничния персонал в Кембридж,..

публикувано на 27.02.21 в 17:19

Турция ще обяви търг за мегапроекта "Канал Истанбул" още тази година

Турция ще организира още тази година търга за мегапроекта за изкуствен канал през Истанбул, съобщи турският министър на околната среда и градоустройството Мурат Курум, предаде Анадолската агенция. "Канал Истанбул" е наистина визионерски проект", каза Курум. "Това е проект, който ще превърне Турция във водеща страна в света и ще добави..

публикувано на 27.02.21 в 16:30