В над половината от селата около Балчик няма да избират кмет тази есен

Местни избори в Мездра
Снимка: Мирослав Гетов

В 8 от 19 села на община Балчик на 27 октомври ще се проведат избори за кмет на кметство. Това са селищата, които са с над 350 постоянно живеещи жители - Кра­не­во, Об­ро­чи­ще, Со­ко­ло­во, Се­но­кос, Гур­ко­во, Стра­жи­ца, Ля­хо­во, Без­во­ди­ца, съобщиха от отдел ГРАО в местната администрация.

В ос­та­на­ли­те 11 села, които имат по-малко жители, ще бъ­де наз­на­чен кмет­ски на­мес­тник.

На последния местен вот през 2015 г. избори за кмет на кметство се проведоха в 18 села на община Балчик, единствено в село Храброво бе назначен кметски наместник, тъй като там жителите са под 150, какъвто беше досегашният праг.

Припомняме, че пре­зи­ден­тът Ру­мен Ра­дев нас­ро­чи из­бо­рите за об­щински съ­вет­ни­ци и кме­то­ве да се със­тоят на 27 ок­том­ври 2019 г.