Резултати : автор Албена Иванова - кореспондент на Радио Варна в Балчик

Започва възстановяване на нивите, унищожени от строителни отпадъци в местността Момчил край Балчик

Министерство на околната среда съгласува проект за рекултивация на нарушени терени в местността Момчил край Балчик. Нивите са били увредени при експлоатация на бивша кариера и замърсени със строителни отпадъци. Целта на инвеститора..

25.09.18 15:23 |

Отново търг за кофи за смет в Балчик

За трети път Община Балчик обявява обществена поръчка за доставка на съдове за сметосъбиране. Прогнозната стойност е 69000 лв. без ДДС. Поръчката включва доставка на 50 броя метални контейнери тип Бобър или еквивалент, от които пет..

25.09.18 12:34 |

Търси се стопанин за централния плаж в Балчик

Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Балчик – централен“ обявява Министерство на туризма на основание решение на Министерски съвет за откриване на процедура за предоставяне. Наддаването е насрочено за 5 октомври в сградата на..

20.09.18 19:40 |

Художествената галерия на Балчик пропада

Сгра­да­та на Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия в Бал­чик се ну­ж­дае от­но­во от сре­д­с­т­ва за ре­монт. Ед­на от за­ли­те след за­си­ле­но про­па­да­не на по­да през по­с­ле­д­ния ме­сец ня­ма да бъ­де от­во­ре­на за по­се­ти­те­ли...

19.09.18 20:20 |

Балчик отбелязва 78 години от края на румънската окупация

78 години от освобождението на Балчик от румънска окупация ще бъдат отбелязани в Балчик   на 21 септември. Честването ще започне на централния площад „21-ви септември“ от 11,00 часа с церемония по издигане на националния флаг на Република България и..

19.09.18 17:25 |

Крепостта в Балчик е още по-стара от досегашните хипотези за V-VI век

Поредното археологическо лято в Балчик на Късноантична и средновековна крепост в кв. "Хоризонт" показва, че мястото е обитавано по-рано от известното. До този момент всичко насочваше към строеж на крепостта между V и VI в. Това..

14.09.18 14:02 |

Общинският съвет върна на МРРБ предложението за ОУП на Балчик

Редица предложения за преработка на предварителния проект за Общ устройствен план на община Балчик утвърди Общинският съвет на последната си сесия. Те са съобразени с искания на граждани и са причина проектът да не срещне одобрението..

14.09.18 10:55 |

Международният фестивал „Виа Понтика” започва днес в Балчик

В 18 часа на 10 септември в Белия град ще бъде сложено началото на единадесетото издание на Международния фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика”. Фестът ще бъде официално открит от Красимир Ранков – председател на Сдружение „Виа Понтика..

10.09.18 12:40 |

Международният фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика" започва в Балчик

Международният фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика" ще се проведе в Балчик от 10 до 18 септември за 11-и път. Сту­ден­ти­те проявяват своя по­черк и ние се по­д­чи­ня­ва­ме на те­х­ния шрифт и пре­д­с­та­ви за из­ку­с­т­во. На­дя­ва­ме..

05.09.18 10:47 |
Курортен комплекс

Строгите правила за паркиране в Албена остават

Грижата за околната среда остава сред топ приоритетите на  Албена,  заявяват от ръководството на черноморския комплекс. Въведена е нова паркинг политика, а целта е намаляване на вредните емисии от автомобилите и запазване на биологичното..

05.09.18 10:40 |