Резултати : автор Албена Иванова - кореспондент на Радио Варна в Балчик

Балчик кандидатства с проект за модернизация на уличното осветление

Балчик кандидатства с проект за модернизация на уличното осветление

От бюджета на община Балчик се отпускат 33 500 лева за изработване на план схема за външно изкуствено осветление на Балчик и селата Кранево, Оброчище и Рогачево. Заместник-кметът по устройство на територията в община Балчик Димитрин..

30.04.20 11:33 |
Пристанище Балчик

В Балчик няма да се организират майски празници

През месец май най-много селища в община Балчик имат събори. На 1 май няма да празнуват в село Царичино, каза кметският наместник Георги Генов. На 2 май е денят на най-голямото село в областта – село Оброчище. Празник няма да..

30.04.20 11:08 |

От 1 май се разпуска "Черноморец" - Балчик

"Ще спрем фи­нан­си­ра­не­то и ще раз­пус­нем футболния от­бор. Ко­га­то за­поч­не дру­го­то пър­вен­ство, ще мис­лим", ка­за кме­тът на Балчик Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Та­ка "Чер­но­мо­рец" Бал­чик, кой­то ня­кол­ко го­ди­ни иг­ра във..

30.04.20 10:40 |
Домашният социален патронаж в Балчик кандидатства за модернизиране на базата

Социалният патронаж в Балчик кандидатства за модернизиране на базата

Домашният социален патронаж в Балчик кандидатства за модернизиране на базата към Министерство на труда и социалната политика. Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) отпуска средства за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и..

29.04.20 15:45 |
Тестове за коронавирус

Изписан е последният настанен с коронавирус в болницата в Добрич

Из­пи­сан е и пос­лед­ният па­циент, кой­то бе нас­та­нен в ин­фек­циоз­но от­де­ле­ние на Многопрофилната болница за активно лечение в Доб­рич. Той е с един от­ри­ца­те­лен ре­зул­тат, съоб­щи­ха днес от Об­лас­тния..

29.04.20 13:57 |
Приключва проектът на Историческия музей в Балчик за реставрация и консервация на 29 картини под надслов „Балчик през очите на български художници, творили миналия век

Събития в Балчик за Нощта на музеите и галериите няма да има

Приключва проектът на Историческия музей в Балчик за реставрация и консервация на 29 картини под надслов „Балчик през очите на български художници, творили миналия век". Планираната изложба на същата тема няма да се състои на..

28.04.20 12:50 |
От днес при строги мерки отварят парковете в община Балчик

От днес при строги мерки отварят парковете в община Балчик

Със своя заповед от днес кметът на община Балчик Николай Ангелов разрешава посещенията на градски паркове и градини на територията на община Балчик при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, включващи носене на предпазни маски, спазване на..

27.04.20 17:27 |
Алея

Въвеждат пропускателен режим по "Дамбата" в Балчик

От 15 май до 30 септември в Балчик се въвежда пропускателен режим за моторни превозни средства за алея "Дамба" през контролно-пропускателен пункт „Ул. Гео Милев“ и за алея „Двореца ", гласи заповед на кмета на община Балчик Николай Ангелов...

27.04.20 16:40 |
Парад на лалета

Виртуален парад на лалетата в Балчик

До края на месец април Университетска ботаническа градина Балчик ще бъде готова да представи на заинтригуваната, но ограничена от епидемичните мерки публика,  виртуална разходка и видеа. Те ще бъдат поместени на фейсбук..

26.04.20 14:41 | Дестинации

Само за седмица над 100 души остават без работа в Балчик

Само за   седмица 101 са новорегистрираните безработни към Бюрото по труда в Балчик. От тях повече от половината (59) при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. Това са предварителните данни за периода..

24.04.20 12:23 |