ВАШАТА ИСТОРИЯ ПО БНР

Сигнали, интересни истории, видео, репортажи от Вас, нашите репортери във всяка точка от страната и света.

Пишете ни за всичко, което Ви вълнува! Добавете го в рубриката "Вашата история по БНР".

Нашите репортери ще го разкажат в ефира на БНР и ще го покажат на сайта ни и в социалните мрежи.

Изпратете ни вашата история


Приложеният файл трябва да е във формат: jpg, png, zip, rar и максимален размер 15 MB.
Ако снимките са повече от една, първо ги архивирайте в ZIP или RAR.
Приложеният файл трябва да е във формат: mp4, mov, avi, zip, rar и максимален размер 100 MB.
Ако видеата са повече от едно, първо ги архивирайте в ZIP или RAR.