Димово се бори с проблема с отпадъците си

Снимка: Радио ВИДИН

Община Димово вече сама ще организира дейностите по събиране и извозване на отпадъците. Това стана след като изтече договорът с фирмата за тази дейност в края на 2018 година. И пак в края на годината стана ясно, че вероятно няма да бъде одобрен трансграничният проект, по който трябваше да бъде закупена сметосъбираща машина, контейнери и кофи. Това наложи спешни мерки с цел недопускане на криза с боклука. Жители на Димово коментираха проблема така:

"Да, ето има. Чисто нови. Общината си оправи нещата и ги разкара. Няма проблеми, абсолютно никакви... Имаме, три блока сме останали с един контейнер. На нашия блок само два контейнера не ни стигаха... Всичко си е нормално, няма проблеми ... Минаха и се подписах за кофата. Докарват камион някакъв са поръчали с буре. Всяка сряда ще се изкарва боклукът, ама кога ще почне всяка сряда се не знае..."

Закупени са нови 50 контейнера и 260 кофи. Там, където не достигат кофи и контейнери Общината е раздала чували, в които хората да събират отпадъците.

Темата бе основна на заседанието на Общинския съвет. Кметът на община Димово Лозан Лозанов беше разпоредил на заместника си Петко Върбанов да провери какви са възможностите за закупуване на сметосъбиращ автомобил втора употреба.

"На база на този анализ, който направихме за сметосъбирането, ние го правихме с необходимостта от втора машина за сметосъбиране. Както знаете, първата  е 7-кубикова, значи на нас втората машина, която ни трябва, ни трябва до 18 кубика, за да може да обслужва общината. Това, което се предлага на пазара и което е купувано от общини с горе-долу нашия брой жители и изискванията, които са заложили те и за да може да мине, прогнозната стойност на такъв автомобил е до 70 000 лева, без ДДС, втора употреба. Говорим за напълно рециклиран, с гаранция, на 10 години автомобил. Това сме правили като анализ, това може да предложим, а вече вие взимате решението нов ли ще бъде, втора употреба ли ще бъде", каза пред общинските съветници заместник кметът Петко Върбанов.

За да се намери по- бързо решение на кризата с боклука съветниците трябваше да решат какъв автомобил да купят- нов или втора употреба, дали новият автомобил да бъде на лизинг, или да бъде платен изцяло и какво позволяват обществените поръчки като срокове. И след оживени дискусии се спряха на варианта да се купи нов автомобил. За да може да бъде гласувано решението на януарското заседание, общинският съветник Светослав Славчев заяви:

"Къде е вкарана точката за камиона? Къде са вашите предложения с тези параметри? Затова, конкретно предложение, дори и на това, което г-н Върбанов каза. Ако е конкретно предложение, да тръгнем да го обсъдим и да го гласуваме. Кажете конкретно какво искате и какво да направим?"

Кметът Лозан Лозанов отговори така:

"Моето предложение беше да се търси камион втора употреба, защото е по- евтин. Бюджетът, колкото и да е голям, значи парите няма да стигнат за други услуги на общината да се подобрява. Затова съм предложил това. Но след като има друго предложение- за нов камион, ви предлагам да вземете решение за стойността на новия камион."

С решение на Общинския съвет в Димово още през есента са отделени 42 хиляди лева, с които са купени кофи, контейнери и полиетиленови торби. В момента с наличните превозни средства торбите се събират и извозват. Един камион беше закаран в Сърбия за преустрояване в камион за сметосъбиране. В петък беше докаран в Димово и от събота машината започна работа.

Новите съдове, които се ползват в момента са купени с пари от отчисления от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Монтана, обясни кметът Лозан Лозанов:

"Това са отчисления в РИОСВ-Монтана, които имаме право да си ги ползваме и са ни дадени 42 000 лева. От тях са ползвани 39 000. Такава е обществената поръчка. Няма във всички населени места, ограничено е количеството, защото са малко. Сега предстои, други ден с бюджета да гласуваме още, това което приеха на днешната сесия по анализа, да купим още кофи и контейнери. До 3 месеца трябва да бъдат доставени. Обществената поръчка с изпълнението и с доставката е до 3 месеца."

Общинските съветници приеха, че за нуждите на населените места в общината ще бъдат необходими 1242 кофи, от които вече са купени 260 и 205 контейнера, 50 от които също са закупени. 138 718 лева ще са необходими за още 982 кофи и 155 контейнера.

Със свое решение Общинският съвет в Димово възлага на кмета на Общината да включи в бюджета за 2019 година закупуването на съдове за сметосъбиране, да закупи нов камион на лизинг, с крайна цена не повече от 160 хиляди лева, като се проведат всички законови процедури по Закона за обществените поръчки.

"За съжаление се получи едно разминаване в сроковете и във времето, което е породено, според мен, преди всичко от това, че един проект, с който кандидатствахме по ТГС (програмата за трансгранично сътрудничество- бел.ред.) със Сърбия, чрез който очаквахме да получим камион, съдове и всичко, последния момент декември месец ни се сервира информацията, че не е одобрен. Т.е. одобрен е, но е 16 резерва, което на практика значи, че няма да получим средствата от там. И ни кара сега форсмажорно да реагираме. Първата идея на кмета беше да търсим съдове и камиони втора употреба, защото по- бързо може да се превърти процедурата. Волята на Общинския съвет се заяви, като предпочитание да се купят нови- нови съдове, нов камион. Въпреки че с това малко ще удължим времето до закупуването и така най- вероятно ще има недоволство от гражданите. Надявам се да ни простят, но пък след това години наред няма да има никакви проблеми", коментира председателят на Общинския съвет в Димово Добромир Тодоров.

За новата дейност на Общината няма да се създава общинска фирма. Общината, като юридическо лице, ще осъществява тази дейност. Гласувано е структурно звено в Общината с нови работни места:

"11 работни места сме гласували. На първо време вероятно ще бъдат назначени 6-7. След това ще видим , имаме едни 3 бройки спорни, дали те да бъдат изпълнители или контрольори. Аз, примерно, държа те да са контрольори, за да научим хората да си поставят пластмасата тук, зеления отпадък- тук."

От тази година жителите на община Димово ще плащат и по- висока такса "смет", която не е променяна от 2011 година, с аргумента, че разходите за сметосъбиране и сметоизвозване са големи.

"Тъй като ние ще си изпълняваме тази дейност, гласувахме по- висока такса. Тя ще ни е пробна година, ще ни покаже къде сме- още ли трябва да се вдига, може да я намалим другия път. Ако постигнем това минимизиране на количествата отпадъци без зелена, може след година-две да намалим таксата за битовите отпадъци", допълни председателят на Общинския съвет.

Оскъпяването ще бъде средно 5-8 лева на имот.

Още по темата може да чуете в звуковия файл.