Над 250 дела за малолетни и непълнолетни във Враца

Снимка: Архив

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Враца са образували 277 възпитателни дела през 2018 г. Броят на решените дела е 259, като в срок до един месец има санкция по 255, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Северозапад.

През изминалата година комисиите са наложили 329 възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от ЗБППМН за извършването на 285 обществено-опасни деяния на 269 души. Най-често са били налагани възпитателните мерки „предупреждение” –  в 125 случая; „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват” в 81 случая; „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 68.

Малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки в областта през 2018 г. са 269. От тях малолетни са 39, непълнолетни са 230, като 124 са с начално и незавършено начално образование, а 135  с основно образование.