В Монтана вече има депо за опасни битови отпадъци

3
Снимка: Любо Андреев


В Монтана работи депо за опасни битови и едрогабаритни отпадъци. Изграждането му започна преди повече от 3 години в началото на улица "Диана". С отчисленията от РИОСВ, на площ от 7 декара, в размер на 3 милиона и половина лева, бе изградено новото екосъоръжение. Отец Емил и отец Николай от храм "Свети Свети Кирил и Методий" в Монана осветиха депото. 


Кметът Златко Живков, заедно със своя заместник инж. Диман Георгиев и управителят на Регионалното депо за твърди битови отпадъци инж. Мариела Живкова прерязаха лентата на новото екосъоръжение.


"Строихме това депо в продължение на няколко години. Инвестирахме в него 3,5 милиона лева от отчисленията, които общината плаща на държавата за всеки тон депониран отпадък"- каза кметът Златко Живков. В изявлението си кметът припомни направеното в областта на опазване на околната среда през годините, което изцяло е променило Монтана.

"Благодарение на градската пречиствателна станция река Огоста е с чисти води и зарибена с пъстърва", заяви Живков.  


Специален бус ще събира само опасните отпадъци в града, уточни Мариела Живкова  В депото ще работят 10 души. Определени са 10 точки в града, където по график гражданите ще могат да предават отпадъците безплатно.


След няколко месеца ще бъде открита и компостиращата инсталация в Монтана, с което общината ще има всички съвременни компоненти за разделно събиране на отпадъци. В новото депо могат да бъдат изхвърляни 23 вида от тях. Това са опаковки от опасни вещества, излезли от употреба гуми, маслени филтри, спирачни и антифризни течности, фотографски химични вещества и смеси, пестициди, флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак, излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, бои, мастила, лепила, смоли, перилни и почистващи, смеси, лекарствени продукти, батерии, акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, мебели и други обемни предмети от бита. След събирането им в депото те ще бъдат предавани на лицензирани фирми за безопасно унищожаване.


На телефон 0876545343 гражданите могат да подават информация за събрани едрогабаритни и опасни отпадъци. 


Галерия