Results: author Miglena Ivanova
Change search

Bulgarian rose oil keeps its top place on world market

Rose-picking in Bulgaria starts at the end of May along with the traditional festivals of the rose. In Bulgaria for the production of rose oil the Kazanlak oil-bearing rose, heir of Rosa damascene, is used. The first documented evidence of its..

published on 5/31/17 1:26 PM

El aceite de rosas búlgaro conserva su primer puesto en el mercado mundial

A finales de mayo ha comenzado la recolección de los pétalos de los rosales y paralelamente a la misma se han iniciado los tradicionales festivales de la rosa. En Bulgaria, para la obtención de aceite de rosas, se cultiva en forma industrial la rosa..

published on 5/30/17 3:24 PM

Në rrugën e çetës së Botevit: Kozlloduj – Okollçica

Në vitin e largët 1876, në mbrëmjen e 17 majit, duke u gdhirë, nga qyteti rumun Giurgiu (buzë Danubit) drejt Bullgarisë së përvuajtur nga sundimi pesëshekullor osman niset çeta e përbërë prej emigrantëve bullgarë. Në krye është revolucionari dhe poeti..

published on 5/28/17 12:35 PM

In the footsteps of Hristo Botev’s revolutionary band from Kozloduy to Okolchitsa

In the distant 1876, on the night of May 17, a group of Bulgarian revolutionaries started their way from the Romanian Danubian town of Giurgiu to Bulgaria suffering five centuries of Ottoman rule. The revolutionary band was headed by poet..

published on 5/27/17 1:50 PM

Vaji bullgar i trëndafilit akoma ruan vendin e parë në tregun botëror

Në fund të muajit maj fillon mbledhja e trëndafilave, kurse me të dhe festivalet tradicionale të trëndafilit. Në Bullgari për prodhimin e vajit të trëndafilit në industri rritet trëndafili vajdhënës i Kazanllëkut, trashëgimtare e trëndafilit të..

published on 5/26/17 4:05 PM
Shtypshkronja e Hristo Danovit në qytetin e Plovdivit, më 1905

Hristo Danov i vuri themelet e botimit profesional të librave në Bullgari

Një frymëzim shumë të madh mund të gjejnë ndërtuesit e Bullgarisë moderne demokratike në përshkrimin jetësor të Hristo Danovit (1828-1911). Ai është i pari, i cili krijon një firmë me qëllim të mund të shtypë e të shpërndajë libra bullgar dhe ve..

published on 5/24/17 10:15 AM
La casa museo de Jristo G. Danov en Plovdiv

Jristo G. Danov, el fundador de la industria editorial profesional en Bulgaria

Jristo G. Danov (1828–1911) fue el primero en establecer en Bulgaria una empresa para imprimir y distribuir libros nacionales y así sentó las bases de la industria editorial profesional en este país. Sucedió en el año 1857 cuando Bulgaria todavía estaba..

published on 5/24/17 9:10 AM

Hristo G. Danov: founding father of professional book publishing in Bulgaria

Any patriot in present-day Bulgaria will find plenty of inspiration in the life and work of Hristo G. Danov (1828 –1911). He was the first in the country to set up a company aimed to print and distribute Bulgarian books thus becoming a founding..

published on 5/24/17 8:10 AM

“Streha Amtare” bashkon fëmijët bullgarë në Toronto me kulturën bullgare

Vallë, a mbani mend se si në fëmijëri me padurim pritni t’ju lexojnë përralla për vende të largëta me histori interesante, të cilat ju ndihmuan të zbuloni botën? Për nxënësit e mësueses Zheni Popova një vend i tillë i largët përtej maleve të shumta,..

published on 5/21/17 3:15 PM

Rodna Stryaha Academy for Bulgarian kids in Toronto

Do you remember the impatience that you would hand over the book with fairytales to you mom, in order for the latter to read fascinating stories for faraway lands, adventures and travels? The pupils of Zheni Popova see Bulgaria as this faraway..

published on 5/20/17 8:50 AM