Results: author Miglena Ivanova
Change search

Una asociación internacional populariza las posibilidades del ajedrez aplicado

En días recientes fue constituida en la ciudad de Pázardzhik, en el sudoeste de Bulgaria, una asociación internacional de ajedrez aplicado. Se sumaron a los promotores búlgaros expertos de EE.UU. Alemania, España, Polonia y Gran Bretaña. La..

published on 10/20/17 3:00 PM
Trëndafili bullgar (Rosa Damascena)

Gjashtë gjëra, të cilat në botë lidhen me Bullgarinë

Bullgaria në botë është njohur me disa gjëra: me natyrën e bukur, historinë e pasur, mikpritjen, gratë e bukura dhe burrat e fortë. Mirëpo, me siguri jo vetëm me ta. Ju prezantojmë edhe disa të tjerë, të cilët në pika të ndryshme të botës lidhen..

published on 9/12/17 1:50 PM

Cinco de las cosas que en el mundo se asocian a Bulgaria

A nivel mundial a Bulgaria se le asocia frecuentemente con la hermosa naturaleza, la dilatada historia, la hospitalidad, las mujeres hermosas y los hombres recios, pero no sólo se le relaciona con esto. A continuación presentaremos algunas cosas que,..

published on 9/12/17 1:12 PM

Five things associated with Bulgaria worldwide

Lovely nature, diverse history, hospitality, beautiful women and strong men are all part of Bulgaria’s image worldwide. But, of course, there is more. Find out about other surprising or not so surprising assets of this country that the world..

published on 9/12/17 12:32 PM

Have a piece of Banitsa in Transnistrian village of Parcani

I took a bite from a juicy and delicious piece of banitsa (cheese pastry) and realized how perfectly that traditional Bulgarian food was made in the village of Parcani (Moldova). Making banitsa here is a real art and part of the ritual to..

published on 9/10/17 8:00 AM

Visitando el pueblo de Parkani en Pridnestrovia

En el pueblo de Parkani, en Pridnestrovia (un Estado no reconocido dentro de la República de Moldavia, también llamado Transnistria), confeccionar banitsa es un arte, parte del ritual de dar la bienvenida a apreciados huéspedes. La profesora jubilada..

published on 9/9/17 9:05 AM

Bashkimi i Bullgarisë – një mësim historik, i cili tregoi se fuqia e bullgarëve fshihet në unitetin e tyre

Më 6 shtator Bullgaria shënon Ditën e Bashkimit të Principatës së Bullgarisë me Rumelinë Lindore. Parahistoria e kësaj date të rëndësishme për ne filloi më 3 mars 1878 me nënshkrimin e Traktatit të Paqes të Shën Stefanit mes Rusisë dhe Turqisë...

published on 9/6/17 9:05 AM

La Unificación de Bulgaria, una lección que les ha enseñado a los búlgaros que la fuerza reside en la unidad

El 6 de septiembre Bulgaria celebra el Día de la Unificación del Principado de Bulgaria con Rumelia Oriental. Los prolegómenos de esta efeméride, de tanta importancia para el país,s e remontan al 3 de marzo de 1878, a la firma del Tratado de Paz de San..

published on 9/6/17 8:00 AM

The Bulgarian Unification – lesson that showed people unity means strength

On September 6, Bulgaria marks the Day of Unification of the Principality of Bulgaria with Eastern Rumelia. Events that would lead to this important date for us started on March 3, 1878 with the signing of the Treaty of San Stefano between Russia..

published on 9/6/17 8:00 AM

Le të hamë byrek sipas traditave bullgare në fshatin e Transistrias Parkani

E shijoj byrekun e shijshëm dhe menjëherë kuptoj se këtu nuk e gatuajnë shpejt, pa kujdes. Ky është një art, pjesë e ritualit të mikpritjes së miqve të shtrenjtë. E zonja e shtëpisë – Valentina Nikollaevna Obruçkova, na shpjegon se në brumin e..

published on 9/5/17 12:53 PM