Results: author Miglena Ivanova
Change search
Diana Guneva (first from left) and Nana Gladwish (in the middle) with part of the team of One in 8 Foundation​

Focus on solutions, not on the problem, Diana Guneva tells breast cancer patients

When one hears the cancer diagnosis, the result is always stress and panic. That is when one needs the help of a professional psychologist who can help you move on. In Bulgaria oncology is at the level of most European countries and patients..

published on 8/4/17 5:26 PM
Diana Guneva (e para nga e majta) dhe Nina Gladwish (në mes) me një pjesë prej ekipit të Fondacionit “Një nga 8”

Diana Guneva këshillon pacientët me kancerin e gjirit të mos përqendrohen mbi problemin, por mbi zgjidhjen e tij

“ Kur dëgjohet diagnoza kancer, gjithnjë ka stres dhe panik. Pikërisht atëherë ka nevojë për ndihmën e psikologut profesional, i cili të japë udhëzime për hapat përpara. Në Bullgari, për fat të mirë, niveli i onkologjisë është mjaftë e mirë. Kemi..

published on 8/4/17 4:03 PM
Diana Gúneva, primera a la izq., y Nana Gladwish, en el centro, con parte del equipo de la fundación  “Una de cada ocho”

Diana Gúneva a las enfermas de cáncer de mama: ”No hay que centrarse en el problema sino en su solución”

“Cuando una persona oye el diagnóstico “cáncer” siempre se ve presa del estrés y el pánico. Es justamente entonces cuando hay que contar con la asistencia de un psicólogo profesional capaz de orientar a la persona diagnosticada con la temible..

published on 8/4/17 2:38 PM

Maria Kondratenko: Perëndimi nuk arriti të zbulojë sekretin e kosit bullgar

Të zësh një kos të mirë është sikur të rritësh një bebe. Aq delikat është procesi – pohon inxhinierja Maria Stefanova-Kondratenko. A dini se çfarë është diferenca mes kosit bullgar dhe jogurti? “ Evropianët nuk mundën të bënin kos origjinal..

published on 7/22/17 9:55 AM

María Kondratenko: ”Occidente no ha logrado descifrar el secreto de la leche agria búlgara”

Elaborar una buena leche agria es como conseguir criar a un buen bebé. Así de delicado es el proceso. Quien así lo asegura es la ingeniera María Stefanova-Kondratenko. ¿Habrá puesto uno mientes en cuál es la diferencia entre la leche agria búlgara y el..

published on 7/19/17 12:31 PM

West still hasn’t touched Bulgarian yogurt’s secret, Maria Kondratenko says

The process of making good yogurt is similar to the one of raising a beautiful baby – it is that delicate. This is what Engineer Maria Stefanova-Kondratenko claims. Have you ever thought of the difference between the Bulgarian and European..

published on 7/18/17 12:51 PM

Bulgarian rose oil keeps its top place on world market

Rose-picking in Bulgaria starts at the end of May along with the traditional festivals of the rose. In Bulgaria for the production of rose oil the Kazanlak oil-bearing rose, heir of Rosa damascene, is used. The first documented evidence of its..

published on 5/31/17 1:26 PM

El aceite de rosas búlgaro conserva su primer puesto en el mercado mundial

A finales de mayo ha comenzado la recolección de los pétalos de los rosales y paralelamente a la misma se han iniciado los tradicionales festivales de la rosa. En Bulgaria, para la obtención de aceite de rosas, se cultiva en forma industrial la rosa..

published on 5/30/17 3:24 PM

Në rrugën e çetës së Botevit: Kozlloduj – Okollçica

Në vitin e largët 1876, në mbrëmjen e 17 majit, duke u gdhirë, nga qyteti rumun Giurgiu (buzë Danubit) drejt Bullgarisë së përvuajtur nga sundimi pesëshekullor osman niset çeta e përbërë prej emigrantëve bullgarë. Në krye është revolucionari dhe poeti..

published on 5/28/17 12:35 PM

In the footsteps of Hristo Botev’s revolutionary band from Kozloduy to Okolchitsa

In the distant 1876, on the night of May 17, a group of Bulgarian revolutionaries started their way from the Romanian Danubian town of Giurgiu to Bulgaria suffering five centuries of Ottoman rule. The revolutionary band was headed by poet..

published on 5/27/17 1:50 PM