Европейската комисия облекчава режима на държавната помощ за културни и транспортни проекти

Владимир Уручев

Европейската комисия прие през лятото да облекчи до известна степен режима на държавна помощ за някои видове проекти. Промяната дава право на правителствата да не искат съгласието на Брюксел, когато решат, да подпомогнат финансово пристанища, летища, проекти в сферата на културата и най-отдалечените региони, които отговарят на определени изисквания.
Целта е с тази промяна да се стимулира растежът на икономиката и увеличението на работните места,– така аргументират решението си вносителите от Европейската комисия. Не по-маловажно е и това, че ще се спестят поне няколко административни процедури при одобряването и отпускането на средства по даден проект. В момента държавите от ЕС са длъжни да уведомят Брюксел, преди да подпомогнат финансово даден проект, както и да получат специално разрешение преди това.
Тези предложения за промени в еврозаконодателството ще се отразят положително за финансирането на различни културни проекти и на многофункционални спортни зали. Също печеливши от промяната ще бъдат пристанищата и летищата, чието държавно субсидиране по-рано трябваше да бъде одобрявано от ЕК. Над 400 малки летища в цяла Европа ще бъдат облекчени, ако промените бъдат гласувани и в пленарната зала на Европейския парламент.