Eмисия новини
от часа

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Българско национално радио, вписано в регистър „БУЛСТАТ“ към Агенцията по вписванията с ЕИК 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4 (наричано по-долу „БНР” или „РАДИОТО“), с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни при ползването на сайтовете на БНР.

1. Обработване на данни съгласно настоящите правила

Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на някой от нашите уебсайтове.

2. Каква информация събираме за Вас?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като например информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга Ваша активност на уебсайта, участие в игра, промоция или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с Вас (като например религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по Ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, например чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (например чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни:

• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”); телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.

3. Как използваме Вашите лични данни и на какво правно основание

Общи правила

Можем да обработваме Вашите лични данни за изпълнението на договор с Вас, когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (например за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато Вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо