Мерки срещу двойния стандарт при храните в ЕС

ЕК отпуска 2 млн евро срещу двойния стандарт при храните в страните-членки на ЕС.

Не приемам ,че в някои части на Европа на хората се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други държави, въпреки че търгoвската марка и опаковките са едни и същи, заяви председателят на ЕК Жан Клод Юнкер. Какви насоки за борба срещу двойните стандарти при храните обяви преди дни Брюксел, коментира Емил Радев:

Нормативните актове тук са регламентът за предоставяне на информация за храните, съгласно който потребителите трябва да получават достоверна и достатъчна информация за всеки хранителен продукт, както и директивата относно нелоялните търговски практики, която забранява предлагане на пазара на продукти с идентична производствена марка по начин, който евентуално може да заблуди потребителя. Отговорността на националните органи за защита на потребителите е да гарантират за храните, че дружествата спазват законодателството на ЕС. ЕК е поела ангажимент да подпомага органите чрез насоки и по различни работни направления. Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитания на хранителните продукти, така че държавите-членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна научна основа.

Унгария, Чехия, Словакия и Словения са направили сериозни лабораторни изследвания на едни и същи стоки от Източна и Западна Европа, които са различни по качество. У нас също бяха направени проверки, но изводът беше, че качеството не се различава особено от това в Германия, Франция, Австрия и други.

На 13 октомври в Братислава предстои среща на ресорните министри от ЕС за разликата в качеството на хранителните стоки. Освен това от Брюксел обявиха, че производители на храни и сдружения за защита на марката ще изготвят кодекс за лоялно поведение на пазара и срещу двойния стандарт.