Какви мерки предприема Европа за спестяване на енергия и увеличаване дела на възобновяемите източници

Владимир Уручев

По данни на Европейската комисия сградите консумират 40% от енергията в ЕС и допринасят за 36% от въглеродните емисии. Намаляването на вредните емисии, повишаването на енергийната ефективност и дела на възобновяемите източници е приоритет в политиката на Европа. По отношение на енергийната ефективност до 2020 г. е поставена целта от 20%. Едни от най-големите производители на енергия от възобновяеми енергийни източници като Италия, Испания и Германия намаляват субсидиите и преференциалните цени за изкупуване на възобновяема енергия заради непрекъснато нарастващия брой на фотоволтаичните централи. Европейският съюз акцентира върху значението на енергийната ефективност като идеята е тя да бъде важен акцент в политиката на европейската общност през следващите 30 години. Преди време Комитетът по енергийните въпроси настоя за постигане на енергийна ефективност от 20 % за всички страни, членки на Европейския съюз.
След като Европейският парламент гласува нови, по-високи цени за ВЕИ сектора, целите, които Европа трябва да изпълни до 2030 година са намаляване на въглеродните емисии с 40%, достигане на дял от 30% енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност с 40 %. Евродепутатите са категорични, че тези цели трябва да бъдат задължителни за страните членки, за да бъде факт новата дългосрочна политика на Европейския съюз за изменението на климата.
Преди няколко дни Европейската комисия излезе с отчет за това, какво е направено с енергийната ефективност. По отношение на целите за спестяване на енергия в крайната консумация.,например целите за 2020 г.вече са постигнати, разбира се в зависимост от ситуацията, от състоянието на климата, колко тежки ще са зимите. И още съвсем малко трябва около 3% спестяване да се запази, за да се постигне критерия за така наречената първична консумация за първична енергия.
Какви мерки предприема Европа за спестяване на енергия и увеличаване дела на възобновяемите източници? Чуйте повече по темата в звуковия файл от евродепутата Владимир Уручев.