След Брекзит - договорките между ЕС и Великобритания

евранет

Обобщение

Докладът за напредъка - готов

Европейският парламент прие преди дни съвместен доклад за напредъка на преговорите за Брекзит и евродепутатите препоръчваха да се премине към втората фаза на процеса. По думите на евродепутата Емил Радев успешните преговори ще  гарантират, че европейските граждани в Обединеното кралство и гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз, преди датата на оттегляне на Великобритания от съюза, ще могат да продължат да живеят така, както и днес.

Европарламентът отбеляза някои проблемни точки, без чието разрешаване няма да даде своето одобрение за окончателното споразумение. Един от тези проблеми е нуждата от лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статут на постоянно пребиваващ, както и  гарантирано право на свободно движение на онези граждани на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС. Решаването на тези въпроси засяга правата на близо 3,5 млн. граждани на ЕС, които живеят във Великобритания. И съответно – правата на близо 1 млн. граждани на Великобритания, които живеят в страни от ЕС.

Предприемачи черпят опит

В началото на 2018 г. стартира европейската програма „Алеко“. Тя дава шанс на прохождащи в бизнеса предприемачи да почерпят опит от утвърдени в техния бранш компании в Съединените американски щати, Израел и Сингапур. Те могат да изкарат 3-месечен стаж там и след като се върнат у дома, да го приложат на практика.

Българското име на програмата не е случайно. Неин инициатор е българин - евродепутатът Андрей Новаков. Програмата обаче е отворена за всички от страните-членки на ЕС. Няма ограничения нито за националността на кандидатстващите, нито за възрастта им.

Целта е амбициозна, очакванията - големи, за да може Европа да се превърне отново във водеща икономическа сила.