Дигиталните региони в Европа - проектите на местно ниво, които ще увеличат дигиталната свързаност между регионите в Европейския съюз.


Цифровата трансформация е уникална възможност за икономически растеж и иновации. В целия този процес от особено значение е свързаността между отделните региони, защото цифровизацията е възможност, но и  риск за повече социална изолация, риск за повече бедност  и за повече периферизация на регионите, подчертава  комисарят по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел:

"Цифрите са изключително стряскащи:80 милиона европейци никога не са използвали интернет, а ние говорим за блокчейн, за изкуствен интелект; само 37 % от работната сила в Европа има основни цифрови умения, знаем, че след 2020 година 90 % от работните места ще изискват такива цифрови умения. Днес разликата между градски и селски рaйони е изключително голяма все още, докато 76 % от домакинствата в градските райони имат добра свързаност, тя пада под 40 % в селските райони."

Тази негативна  тенденция не трябва  да расте, изтъква българският еврокомисар,  и когато се говори за инвестиции в уменията трябва да се говори и за инвестиции в свързаността. Цифровизацията е част от всекиднениево ни. Затова Европа заедно с регионите, заедно с държавите членки, прави така, че процесите да се ускорят, интернет да достига до всички региони, и много силна и движеща сила за това има Комитетът на регионите, посочва  Мария Габриел:

"Сега е моментът да инвестираме. От юни месец 2018 година даваме възможност за трансграничен стаж на до 6 000 хиляди студенти в Европа да могат да видят с какво новите технологиище ще им донесат перспектива за работни места, но ние трябва да продължим да обръщаме внимание на учителите, говорим за учениците, но учителите са тези, които също трябва да имат възможност да следват обучение, така че да предават след това безопасния начин да си служиш с интернет, защото интернет е възможност, но интернет е и риск."

На 20 март стартира проекта WiFi4EU за безплатен безжичен интернет на общините в цяла Европа, с бюджет от 120 милиона евро.

"Визираме да покрием между 6 000 - 8 000 общини. Принципът ще бъде "първи дошъл, първи обслужен" и затова разчитам на активността на българските общини, на всички общини в Европа. Веднъж регистрирал се в една от точките, си автоматично регистриран във всички останали, които ще бъдат в Европа. Ето възможност за малки населени места да привлекат вниманието към себе си."

България остава регионален лидер за скоростен интернет, за брой квалифицирани специалисти и брой жени в новите технологии. В последното си изследване от преди дни, обаче (последното от 2013 година), Европейската комисия оповести данни, които илюстрират изключително негативна и тревожна тенденция - само 17 % от работещите в сферата на  комуникационните и информационните технологии са жени и само 19 % от предприемачите в новите технологии в Европа са жени. Еврокомисарят Мария Габриел:

"Каквито и невероятни финансови инструменти да предложим, каквито и невероятни законодателни предложения да успеем да финализираме като преговори, ако ние днес не инвестираме в хората, никога цифровата трансформация, която в момента преживяват и икономиките, и обществото, няма да доведат до положителен резултат"