Безопасност на храните, пластмасови отпадъци (обобщение)

Приоритет на ЕК в многогодишната финансова рамка

Един от приоритетите на Европейската комисия (ЕК), който ще бъде заложен в новата многогодишна финансова рамка, е безопасността на храните. 

Предвиждат се различни програми, заяви европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис.

„Безопасността на храните се отнася до всички проблеми, свързани с контрола на качеството. Целта е да се насърчи реформата в този сектор и да се ускори производството на по-здравословна храна, да се предотврати навлизането на замърсители в нашата храна, да се противодейства на болести, свързани с растения и животни, които могат да повлияят на здравето на хората. Също така да се обърне внимание на регулационната рамка на пазара.  Следващата стъпка е новата селскостопанска, която включва две теми – как да редуцираме използването на различни химикали, за да защитим нашите посеви и как да насърчим селскостопанската индустрия да произвежда по-здравословна храна“, обясни еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните.

Комисар Андрюкайтис коментира и двойния стандарт на храните.

„Някои политици използват двойния стандарт при храните. И по този начин искат да внушат, че има разграничение между Изток и Запад. Те искат да кажат, че защитават националния интерес,  борят се срещу западните страни и брюкселските бюрократи. Те лъжат. Защото цифрите показват, че двойният стандарт при храните съществува във всички страни. Това ни позволява да представим обща методология за да следим тази ситуация. Сега предлагаме нов договор за потребителите, окуражаваме производителите да следват своя кодекс на поведение, както и да въведат свои мерки за регулация. Тези предложения са представени на съвета и се очаква да бъдат финализирани. Новата методика за тестване на качеството на храните в ЕС е изработена от Изследователския център на Европейската комисия. Тя ще ни даде възможност да разберем какво се случва на пазара“, обясни Андрюкайтис.

От своя страна лългарският евродепутат от ГЕРБ-ЕНП Владимир Уручев подчерта, че в следващата многогодишна финансова рамка се предвиждат повече средства за иновации и изследвания.

„В селското стопанство три или четири пъти дори е повече сумата, която се предвижда за този вид иновации. По-важното е, че има нагласа в целия Европейски съюз, в политическите семейства, парите за иновации да се повишат. И това си заслужава“, категоричен е Владимир Уручев.

Изделията ще се произвеждат от лесни за рециклиране суровини

Всяка година Европа оставя след себе си 25 милиона тона пластмасови отпадъци. По-малко от 30 % от тях обаче, се събират за рециклиране. В световен план, 85 % от отпадъците на плажа са пластмаси. 10-те най-широко разпространени стоки за еднократна употреба са причина за голяма част от това замърсяване. Не е ясно как съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици въздействат върху здравето ни. За да намали замърсяването с пластмасови отпадъци, Европейската комисия предложи нови правила - забрана на производството на пластмасови продукти за еднократна употреба. Изделията ще се произвеждат от лесни за рециклиране суровини, които не замърсяват природата. Това, според Брюксел, е единственото дългосрочно решение на проблема. Защото, ако не се промени начинът, по който се произвеждат и използват тези продукти, до 2050 година в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба, предупреждава заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие:

„Ние силно вярваме в това предложение. Това ще бъде нещо добро за Европа и за света. Рискуваме да потопим океаните в пластмаса. Изследване на Евробарометър показва, че 87 процента от европейските граждани са загрижени за въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда. Замърсяването с пластмаса е във въздуха, в океаните, в храната ни, а също и в телата ни. Затова предлагаме тази европейска директива“.

Целта е не само опазване на околната среда, но и промяна в проектирането, производството, използването и рециклирането на продуктите в Европейския съюз. Директивата е насочена и към насърчаване на растежа и иновациите.

Заместник-председателят на Европейската Комисия Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта и инвестициите, вижда в новите правила възможност потребителите да правят съзнателен избор в полза на околната среда, както и шанс за бизнеса:

„Основната идея е да превърнем проблема със замърсяването във възможност. Целта ни е да създадем изцяло нов пазар. Със силата на европейското законодателство да променим начина, по който пластмасата присъства на пазара. Това е възможност за Европа да бъде лидер в тази област“.