До 2 години държавите членки на ЕС трябва да приложат новите финални правила за командированите работници

До две години държавите членки на Европейския съюз трябва да приложат новите финални правила за командированите работници, които прие Европейския парламент и които предвиждат еднакво заплащане. За тези две години страните е нужно да транспонират и приложат правилата в национално си законодателство. Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командировани работници. В допълнение на правните разпоредби държавите членки могат да прилагат широки представителни регионални или секторни колективни споразумения. Досега това се прилагаше само в строителния сектор.

Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а не да се удържат от заплатата на служителите. Работодателите също така трябва да осигурят добри условияза настаняване в съответствие с националното законодателство.

Максималният период за командироване ще е 12 месеца, като той може да бъде удължен с още 6. Работникът може да продължи да работи в държавата от Европейския съюз, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин. Новите правила, които бяха приети с внушителното мнозинство от 456 гласа „за“ срещу само 147 „против“ трябва да осигурят и по-справедлива конкуренция за компаниите.

Според евродепутата от Европейската народна партия Елизабет Морен-Шартие, която беше и докладчик по темата, този вот отразява социалната, икономическа и политическа реалност на Европейския съюз :

Започваме да пишем една нова глава в историята на Европа – еднакво възнаграждение за еднакъв труд. Тази цел постигнахме като всички се обединиха. 11 държави членки бяха срещу преразглеждането на директивата за командированите работници, а накрая постигнахме 70% подкрепа. Това означава, че политическата смелост дава резултати. Политическата смелост не означава, че трябва да подкрепим популисти и да се опитваме да защитаваме национални интереси. Политическата смелост изисква да направим всичко възможно, за да живее Европа.

Според евродепутата Агнес Йонгериус от Прогресивния алианс на социалистите и демократите новите правила са голямо постижение и са важна крачка към създаването на социална Европа, която защитава обикновените работещи хора:

Щастливи сме от резултата, защото приключихме с разделението между първа и втора категория трудещи се. Искаме да се прекрати с дъмпинга и нелоялната конкуренция. Трябва да има справедливо третиране на работещите на работното им място. Да, това ни отне много време – 27 месеца работа в Европейския парламент, но ако трябва да сме честни аз съм работила по това досие и преди да стана депутат в качеството си на синдикалист. Много хора ни казваха : „Недейте да отваряте отново тази директива! Твърде трудно е и няма да постигнете балансирана позиция, защото няма да имате широко мнозинство“. Ето обаче, че го постигнахме.

И малко статистика - през 2016-та година в Европейския съюз е имало 2,3 млн. командировани работници.