Средствата за регионална политика са най-голямото перо в многогодишната финансова рамка, предложена от Европейската комисия


Кохезионната политика на ЕС, или иначе казано „политиката на сближаване“, е един от стълбовете на обединена Европа. Едноименният фонд от средства е предназначен за държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населението е под 90 процента от средния за ЕС. Сред тях е и България. Кохезионната политика има за цел да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване на страните от съюза в полза на насърчаването на устойчивото развитие. Бенефициент на европейски средства за постигане на тези цели са и големите градове.

„Около една трета от европейския фонд за регионално развитие, или близо 100 милиарда евро за настоящия седемгодишен бюджетен период, отиват директно в градовете“, заяви на конференция по темата, организирана от австрийската столица Виена Ерих Унтервурцахер от Главна дирекция „Регионално развитие“. И обяснява, защо: "Три четвърти от европейците живеят в градовете. Тенденцията е, броят им да се увеличава. Градовете са двигателят на икономиката и на иновациите. Животът в градовете е привлекателен не на последно място, защото те са икономически силни. Икономическият ръст в големите градове е с около 50 процента по-висок в сравнение с провинцията."

Европейският съюз обаче все още е далеч от това да преодолее разликите между отделните страни-членки. Ножицата е широко разтворена: Ако средният годишен брутен вътрешен продукт на глава от населението в целия Европейски съюз е 28 хиляди евро, то в Австрия, Германия и Франция този показател е значително по-висок - 40 хиляди евро. А в България - едва седем хиляди евро. Един от инструментите на ЕК за въздействие е именно европейският фонд за регионално развитие, смята Ерих Унтервурцахер:
"Регионалната политика е най-голямото перо в многогодишната финансова рамка, предложена от Европейската комисия."

Въпреки очакваното сериозно намаляване на сумите за т. нар. „политика на сближаване“, нейните цели продължават да са водещи за Европейската комисия, подчерта еврокомисарят по бюджетната политика Гюнтер Йотингер. Той изрази съжаление, че с напускането на Великобритания, Общността губи един от големите си нетни платци. Въпреки това устойчивото развитие остава във фокуса на Комисията, подчерта във Виена Ерих Унтервурцахер от Главна дирекция „Регионално развитие“. "Над 90 процента, или около 360 млрд. евро за седемте години на многогодишната финансова рамка са предвидени за устойчиво развитие - както в индустрията, така и за цели, които касаят жителите на големите градове. Палитрата е много широка - от подобряване качеството на питейната вода до борбата с бедността", обобщи Ерих Унтервурцахер от Главна дирекция „Регионално развитие“ по време на конференция, организирана от австрийската столица Виена. И изрази надежда, че преговорите за следващия дългосрочен бюджетен период ще приключат успешно преди изборите за нов ЕП през май догодина.