Лекарствата с рецепта ще се продават с уникален номер от 10 февруари

От 10 февруари тази година лекарствата, които купуваме с рецепта от аптеките, ще притежават уникален номер на продукта. Това ще е задължително за всички страни в Европейския съюз.

След 9 февруари 2019 г. започва период на плавен преход към системата за верификация на лекарствата. Тя предвижда всички опаковки на лекарствата, отпускани с рецепта, да се произвеждат с уникален идентификационен код, чрез който ще се проверява и доказва техният произход. 

Единната европейска система за верификация на лекарствата се създава в изпълнение на Директива 62 на ЕС от 2011 г. и Делегиран регламент 161 на ЕС от 2016 г., насочени срещу проникването на фалшиви продукти в законната мрежа на лекарствено снабдяване. Всички национални системи са свързани в европейски хъб. 

Андреас Уолтър, генерален директор на Европейската организация за верификация на лекарствата, който беше на посещение в България по покана на  Българската организация за верификация на лекарствата, съобщи, че успешно са развили европейския хъб.

"Разчитаме на сътрудничество на национално ниво. Ние, от наша страна, ще ви подпомагаме доколкото можем. Трябва да се погрижим да няма никакви прекъсвания при техническото пускане на системата. Заедно с националните организации е важно да осъществяме процеса на отчитане, на докладване. И накрая ще подобряваме и ще осъществяваме мониторинг на европейско ниво, ще следим възможните грешки, които ще се очертаят. Имаме мандат да поддържаме системата в оперативна съвместимост", коментира Уолтър.

По думите му, това е успешен пример: "Ние се справихме. Всички препятствия, които ще срещнете, не омаловажават факта, че сме създали нещо успешно, система, която не само ще направи лекарствата безопасни в Европа, но и ще засили сътрудничеството между всички участници." Според Андреяс Уолтър, новата система ще гарантира защитата на европейските пациенти.

В българската система за верификация на лекарствата вече има над 10 млн. опаковки с код. Включени са над 1500 аптеки, от които 96 болнични, и над 70 търговци на едро, 180 притежатели на разрешение за употреба, 15 сертифицирани ИТ доставчици. 

"Системата за верификация отдавна е включена в европейските регламенти, а от друга страна преди настъпване на крайния срок за нейното въвеждане тя поражда нормално въпроси как институциите ще реагират на този процес", отбеляза заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева.

У нас няма да има санкции за аптеките, които не отговарят на условията за верификация на лекарствата, докато системата не заработи в пълен обем, посочи още Начева:

"Изпълнителна агенция за лекарствата, както и Министерството на здравеопазването нямат за цел да създават смут в системата, да налагат санкции, глоби и каквито и да било други мерки преди този механизъм да е заработил нормално и всички да сме убедени, че са създадени предпоставки той да се прилага по правилния начин, без да се случват злоупотреби, напражение за пациентите и в аптеките."