Сътрудничеството между ЕС и Сингапур

Снимка: архив


 Поетапно отпадане на митата за различни стоки и услуги в следващите пет години, развитие на бизнеса и възможност за участие на европейски фирми в различни обществени поръчки. Това са част от  параметрите на търговското споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Сингапур, което предстои да влезе в сила след одобрението му от всички страни - членки в общността. Документът, одобрен от Съвета на ЕС и Европейския парламент,  е част от договореното в края на миналата година от Съвета на Европейския съюз партньорство, предвиждащо сътрудничество в областта на свободната търговия и защита на инвестициите. Така чрез договореното партньорство в сферата на търговията и инвестициите, Европейският съюз  и Сингапур поставиха началото на подписване на двустранни търговски споразумения, сключени между ЕС и държава - членка на Асоциация на народите от Югоизточна Азия. Според евродепутата - Шон Кели споразуменията между Европейския съюз и Сингрпур ще са от полза и за двете страни:

 Това ще бъде чудесна възможност за развитие на бизнеса. Гарантира се и устойчивост за всички сделки в свободната търговия.Хората в Сингапур също искат  това, казва евродепутатът Шон Кели.

 Над 10 хиляди са европейските компании, работещи в Сингапур. Споразуменията за партньорство между Европейския съюз и страната определено ще подобрят не само достъпа до пазарите, но и до сектори като финансите, транспорта, телекомуникациите, околната среда. Евродепутатът  Антонио Лопес-Истурис обаче вижда и други положителни ефекти от бъдещото съвместно сътрудничество:

 Ще има академична мобилност, обмен на ученици, студенти, а това също е много важен въпрос. Нека Сингапур да се превърне в платформа в Азия, необходима на Европейския съюз , коментира евродепутатът  Антонио Лопес- Истурис.

 Сингапур е най-големият търговски партньор на Европейския съюз  в Югоизточна Азия. Според последните данни търговия със стоки между двете страни се изчислява на над 53 милиарда евро. Вносът на почти всички стоки от Европейския съюз в Сингапур беше освободен от мита още преди сключването на споразумението, но с документа за свободна търговия се предвижда премахването на оставащите мита в рамките на от три до пет години, като това ще зависи от категорията на продукта. От споразумението се очаква още да регламентира признаването на стандартите и категориите за безопасност на продуктите в Европейския съюз в области като автомобилостроене, електроника и фармация. За внасяните в Съюза от Сингапур някои рибни продукти обаче ще продължи прилагането на определени тарифи. Споразумението се очаква да премахне и огранченията в сферата на услугите. Търговското споразумение между ЕС и Сингапур се опредля като едно от първите двустранни споразумения от “ново поколение“, защото с него се регламентират и въпроси за защитаправата върху интелектуалната собственост, либерализирането на инвестициите, обществените поръчки, конкуренцията и устойчивото развитие.