Нови правила и закони (обзор - май)

Нова директива за авторското право, нов закон за забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба, премахване на двойните стандарти, увеличение на средствата от еврофондовете за България. Това са най-четените теми за месец април на подсайта на БНР – Euranetplus. Те продължиха да бъдат най-четени и през месец май.

В изборния месец май публикациите, свързани с новите правила и закони, приети от вече стария Европейски парламент продължиха да са най-посещавани от читателите.

Липса на работна ръка в земеделието

Как ще повлияе на политиката за осигуряване благосъстояние на животните Брекзит? Като че ли това е тема, за която не се говори на фона на доста по-важните за решаване проблеми с гражданството, миграцията, търговията и така нататък. Оповестеният вече проблем с работната ръка в земеделието ще засегне особено много птицефермите, особено фермите за отглеждане на гъски и то преди коледните празници, алармират британски медии. Миналата година стана ясно и че голяма част от ветеринарните лекари и други специалисти в областта, са от страни-членки, а необходимостта от граничен фитосанитарен контрол след Брекзит ще изисква повече такива експерти.  Според американски учени, Брекзит ще даде възможност на Великобритания да върне високите си стандарти в хуманното отношение към животните като например забраната на транспортиране на живи животни и продажбата на гъши дроб.

Нов регламент в ЕП относно биологичното производство

В Европейския съюз влезе в сила нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Той ще се прилага от 1 януари 2021 г., като с него се установяват принципите и правилата за биологичното производство, свързаното с него сертифициране и използването на обозначения, отнасящи се за биологичното производство при етикетиране и реклама, както и правилата за контрол. 

Все повече европейски потребители, включително и български, търсят означенията за биологичен произход върху етикетите на различни продукти на пазара. Според изследванията, пазарът на биологични продукти нараства с много бързи темпове, като само за последните 10 години ръстът е 135 процента. Екологичното производство не се свежда само до производство без пестициди - а до чистотата на продукцията, произхода и съдържанието й.
Новият регламент ще хармонизира правилата за производство, ще се гарантира еднаквото им прилагане.
Европейската комисия заложи мерки за контрол върху вноса на био продукти от трети страни, които държат 30 %-тен пазарен дял, а конкуренцията не е на равноправна основа, особено при пазара на семената и посадъчния материал.
Според регламента се контролират всички  етапи на производството, обработката и разпространението. Тези, които искат да изнасят биологични продукти на европейския пазар, трябва да спазват правилата на ЕС за биологично производство - това означава равнопоставеност на производителите в и извън ЕС, нещо повече, новият регламент предвижда опростяване на условията за земеделските стопани.
Дребните фермери сега могат да се обединят за групово сертифициране, което ще намали разходите им  по сертифицирането и ще облекчи достъпа им до схемите за подпомагане на биологичното производство. Ще се открият нови пазари за органично произведени семена и други растителни  материали с голямо генотипно разнообразие.

Антонио Таяни върна в транспортната комисия спорните промени по пакета „Мобилност“

Европейският парламент не гласува в края на март спорните промени за транспортния бранш, станал известен като пакета „Мобилност“. Председателят на парламента Антонио Таяни върна промените за разглеждане в транспортната комисия. На 27 март в Страсбург, където през седмицата заседаваха европейските избраници, се проведе протест на български и румънски превозвачи, които за пореден път се обявиха категорично против приемането на пакета „Мобилност“. Евродепутатът от групата на Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки бе сред организаторите на протеста и отново припомни позицията си, че този план ще направи половин милион българи емигранти и ще отнеме 17% от брутния вътрешен продукт на България.

Младежи пътуват с влак безплатно из Европа

Инициативата на Европейския съюз DiscoverEU, или Открий Европа дава възможност младежи да пътуват безплатно с влак из Стария континент. Тя е насочена към 18-годишни младежи, поели по пътя към зрелостта и европейското гражданство. Идеята да се даде възможност на млади хора да пътуват безплатно из Европа бе предложена първоначално от участници в Европейското младежко събитие на Европарламента през 2014 г. Подета от Европейската народна партия, идеята получи широка подкрепа от парламентарните групи в Европейския парламент и вече втора година реално се изпълнява.

За всяка държава-членка на Европейския съюз е определена квота за картите за пътуване с влак.  Разпределянето на безплатните карти "Интеррейл" се извършва въз основа на дела на населението на всяка държава от общото население на Европейския съюз. Броят на младежите, отреден за България, е 275.

Тази година близо 20 000 души от Европейския съюз  ще могат да се възползват от картата за пътуване "Интеррейл". Пътуването е главно с влак, но в някои случаи и с автобус и ферибот. В ограничени случаи е възможно и пътуване със самолет (например, за хора с увреждания и живеещи в отдалечени райони).

Хората с увреждания имат възможност да потърсят допълнителна помощ - например, за покриване на разходите на човек или куче, което придружава незрящи.

Приоритет на новия ЕП- решение за Брекзит

Според вече бившия евродепутат Светослав Малинов едно от първите неща, които ще трябва да направят новоизбраните му колеги, е да вземат решение за излизане на Великобритания от Съюза. Приемственост се очаква по отношение на политиките за култура и образование, като нагласите са финансирането в тези сектори да продължи да нараства.

Работа и семеен живот

Най-малко 10 работни дни отпуск по бащинство платени като болнични, 5 дни годишно отпуск за полагащо грижи лице и гъвкаво работно време, което включва дистанционна работа. Това са част от одобрените от Европейския парламент правила за отпуска по бащинство и неподлежащото на прехвърляне право на родителски отпуск. Законодателството беше прието с 490 гласа „за“, 82 гласа „против“ и 48 въздържали се. 


Целате е да се насърчи представителството на жените на работното място и да се засили ролята на бащата или на съответния втори родител в семейството. Това ще се отрази положително върху децата и семейния живот, като по-точно се отразяват обществените промени и се насърчава равенството между половете.