Новоизбраните евродепутати - Атидже Алиева-Вели

Снимка: dfz.bg

Евродепутат от листата на Движението за права и свободи. Родена в гр. Девин на 18 септември 1981 година. Тя има бакалавърска степен по „Биотехнологии“ и магистърска степен по специалността „Индустриални биотехнологии” в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитила е втора магистърска степен по „Публична администрация” със специализация „Държавна администрация” в Университета за национално и световно стопанство.

Кариерата на госпожа Алиева е свързана изцяло със земеделието, рибарството и аквакултурите, с преработвателните дейности. Тя има опит в прилагането, администрирането и отчитането на европейските схеми „Млечни квоти” и „Училищно мляко”; в договарянето по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони, както и в анализа на пропуските и проблемите по прилагането ѝ в координацията с Европейската комисия.

Госпожа Алиева е участвала в много обучения и обмяна на опит с други страни-членки на ЕС – Франция, Австрия, Литва.
Тя говори английски и турски език. Владее руски и френски език.

Кои са основните задачи за евродепутата Атидже Алиева през следващите пет години.
Според нея тя ще бъде най-полезна с работата си в сектор „Земеделие“, заявено е желанието ѝ да участва в подкомисията „Земеделие и селски райони“, но точно в тази област интересите на най-богатите страни-членки на Европейския съюз също са големи.

„Считам, че има какво да се направи в рамките на общата селскостопанска политика за България. Знаете, че предстои дебатът за дългогодишната финансова рамка, която ще определи бюджета за България за следващите седем години. В европейските приоритети има заложени дейности, които подпомагат и младите земеделски производители, и малките земеделски производители. Европейският съюз предлага редица мерки за младите хора, така че ще поощрим прилагането им на национално ниво. Младите хора в Европа са само шест на сто от общия брой на фермерите, затова е толкова важно все повече хора да имат възможността да се занимават със земеделие. Именно заради това през последните две години, когато много активно вървят дебатите за новата Обща селскостопанска политика, Европа все по-усилено говори за обновление на поколенията. Винаги, обаче, може да се намери баланс между средствата, заделени за земеделците и за подобряването на качеството на живота в селските райони“ – казва евродепутатът Атидже Алиева.