ЕС и Китай развиват партньорството по между си


Европейският съюз и Китай се ангажираха да продължат да работят за развиване на партньорството по между си. Съюзът пое ангажимент да работи за по-балансирани икономически отношения с Пекин, като в същото време ще се стреми към по-силна ангажираност по глобални и многостранни въпроси. Настоящите председатели на ЕК и Европейския съвет Доналд Туск и Жан Клод Юнкер и премиера на Китай Ли Къцян заявиха, че Китай и ЕС трябва да си сътрудничат, за да увеличават общите интереси в името на хората от двете страни.Председателят на ЕК Жан Клод Юнкер:
 В днешния свят нашето партньорство е по-важно от всякога. Споделяме убеждението, че съвместната работа прави света по-стабилно, безопасно и по-проспериращо място. За нас партньорството с Китай е приоритет. Европа иска да инвестира повече в Китай и да търгува повече с него, защото вярваме в потенциала на нашето партньорство.
Постигнато беше и споразумение, двете страни да си сътрудничат за реформирането на Световната търговска организация по начин, който да и помогне да посрещне предизвикателствата на новото време. За целта Европейският съюз и Китай ще активизират обсъжданията за укрепване на международните правила относно субсидиите за промишлеността, коментира председателят на Европейския съвет Доналд Туск :
Както Китай, така и Европа, имат съществен икономически интерес от запазването на значителните търговски потоци, което е възможно благодарение на основаната на правила търговска система. Същевременно, за да продължи тази система да функционира, тя трябва спешно да бъде актуализирана. За ЕС това означава сериозна реформа на Световната търговска организация, която да обхване като приоритет субсидиите за промишлеността.
ЕС и Китай се ангажираха да работят и за задълбочаване на стратегическото партньорство помежду им. Очаква се преди следващата среща на върха да бъде приета нова програма за сътрудничество след 2020 г. Двете страни поеха ангажимент да изграждат икономическите си отношения на основата на откритост, недискриминация и лоялна конкуренция. Потвърдена бе и готовността за взаимно по-широк, улеснен и недискриминационен достъп до пазара на двете страни. Премиерът на Китай Ли Къцян коментира:
Китай и Европа са важни сили за световния мир и просперитет. Ние трябва да вървим заедно по този път. Партньорството между нас е важно и за двете страни. Общите ни интереси са много по -големи от разногласията, които имаме и аз смятам, че разширяването на интересите ни ще намали разногласията между нас.
Лидерите потвърдиха отново значението на борбата с изменението на климата и  постигнаха съгласие за задълбочаване на сътрудничеството при прилагането на Парижкото споразумение и за сътрудничество по въпроси за опазването на околната среда, биологичното разнообразие и замърсяването на морската среда.