Програма Христо Ботев: Какво се случва: най-нови         
В ЕФИР: Музика на народите