Подценявайки акушерките, държавата е в дълг към всяка жена

Интервю с Благовеста Костова

Акушерките настояват началното им възнаграждение да е най-малко три минимални заплати. Това е едно от исканията, които обсъдиха участниците в дискусионен форум "Акушерката - подценената професия". Специалистите настояват още за нормативни промени, чрез които законово да се регламентират пренатални, постнатални и патронажни грижи в извънболничната помощ за подрастващи, за бременни, за млади майки и новородени деца. Друго искане, около което се обединяват акушерките, е изработването на стандарт с точни и ясни права, задължения и компетенции на акушерките, както и даване на възможност за самостоятелна акушерска практика в извънболничната помощ. 

По проблемите на съсловието, в чиито ръце се ражда животът, разговаряме с Благовеста Костова- акушерка с дългогодишна практика в частни и държавни болници, член на УС на Алианса на акушерките. 

В разговора тя сподели тревога от голямото число напускащи страната нейни млади колеги. Около 600 лева е средната заплата на акушерка. Парадоксално е, че доплащането по клинични пътеки се взима на място от болницата. Някои лечебни заведения не плащат.

Държавата е в дълг към всички жени, смята Костова, защото у нас - за разлика от редица развити страни наблюдение над бременни, родилки и новородени.

Акушерките са недоволни от хаоса в системата, който позволява на незавършили медицинско образование и некомпетентни хора да отварят доволно скъпи училища за бременни, докато на акушерките това е забранено.