Фармакогенетичен тест определя точното лекарство в психиатрията

Репортаж на Елена Крушкова

Бурното развите на генетиката и молекулярната биология доведе до прилагането на съвсем нов подход в лечението на различни заболявания – т.нар. персонализирана медицина. Най-популярното определение за персонализирана медицина е точното лекарство в точната доза за точния пациент. 

Такъв подход, при който се назначава терапия на база на индивидуалния молекулярно-генетичен профил на всеки отделен пациент,  вече е възможен и в психиатрията и се прилага и в България. Той бе представен днес в Медицинския университет в Пловдив. 

У нас съвсем от скоро се предлага иновативния фармакогенетичен тест на американската компания, която го е разбратила и  който позволява персонализиран подход в лечението на пациенти с ментални и емоционални разстройства. На база на теста, лекарите специалисти могат да изберат най-подходящата терапия и да оптимизират лечебните схеми на пациенти с депресия, тревожно разстройство, биполярно разстройство, шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на хиперактивност и дефицит на внимание и други разстройства.

 Това обясни д-р  Лореен Фю, представител на американската лаборатория.Тя има докторска степен по клинична психология от Университета в Джорджия, автор е на над 45 статии с фокус върху генетиката, личностните разстройства и злоупотребата с вещества. 


Снимка


В САЩ над 7 000 лекари използват теста в практиката си, като са направени общо над 140 000 теста.

При стандартния подход на лечение в психиатрията се назначава терапия на база  консултация-разговор с пациента, т.е. няма биологично базиран инструмент, който да е в помощ на лекаря специалист.  След това спрямо обратната връзка, ако терапията не е ефективна или има много странични ефекти, се назначава нова терапия, като този процес може да се повтори няколко пъти и пациентът да се обезкуражи, да се фрустрира и да се откаже от лечение, и не на последно място – да загуби доверие в лекаря си.

С помощта на теста може да се избегне процеса на проба-грешка и да се скъси пътят до подобряване състоянието на пациента. Тестът идентифицира специфични за всеки пациент генетични маркери, които дават информация кои медикаменти ще действат по очаквания начин, кои няма да са ефективни, с кои могат да се очакват сериозни странични ефекти. За теста се  взема натривка от лигавицата на вътрешната страна на бузата. Той покрива над 20 класа медикаменти, общо 122 лекарства, одобрени от Американската агенция по храни и лекарства, включва 18 клинично валидирани гени и 97% от лекарствата, използвани в психиатричната практика.

В България също вече се предлага теста. Д-р Любка Илиева, психиатър от гр. Пловдив, един от лекарите , които използват теста в практиката си сподели че над 50 болни са тествани с новия тест и при повечето на базата на резултатите се подобрява терапията, лечението и състояните им.

Безспорно бъдещето е на персонализираната медицина, друг е въпроса, че подобни иновативни тестове у нас не се покриват от здравната каса и са на цена доста висока  и непосилна за много българи. 

Факт е обаче, че менталните и емоционалнте разстройства са значим проблем и грижа  не само за самите пациенти, но и за техните близки и като цяло за обществото, и системата на здравеопазването. Затова възможността за иновативен персонализиран подход в лечението на тези пациенти, който скъсява пътя до подобряване на здравословното им състояние,  има значителни икономически и обществени ползи.


Още от Ден след ден