Ученическото общежитие във Видин ще има камери

Разговор с Михаил Николов, директор на ученическото общежитие във Видин

В градското ученическо общежитие във Видин и през тази година ще има ремонтни дейности, но те ще бъдат по- скоро козметични. След по- сериозния ремонт от миналата година, през настоящата са отпуснати около 30 000 лева от общинския бюджет.


"Средствата, които са отпуснати за тази година са за ремонт на ВиК инсталацията, защото започнаха често да се случват аварии, които ние ремонтираме, но ремонтираме на парче, а се изисква цялостна подмяна на тръбите, за да може да се намалят течовете и последствията от тях. За тази ремонтна дейност са заделени 24 000 лева, докато за другите ремонтни дейности, които сме подали, така и не можаха да бъдат осигурени средства. Заделени са и около 4 000 лева за наблюдение на сградата, тъй като и във връзка с наредбата за антитерористични действия се изисква засилване и физическа охрана, и за едно сериозно видеонаблюдение, което ни е необходимо и за реда и спокойствието на нашите ученици, а също така и за контрол, който ние можем да осигуряваме върху дейността си", обяснява какво предстои директорът Михаил Николов.  


В сградата, построена преди повече от 30 години за студентско общежитие, от миналата есен има и студенти от видинския филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев". Около 70 ученици от областта са живели през тази учебна година в общежитието във Видин. "Първият етаж, понеже няма ученици, е свободен целогодишно, но условията не са по- различни от условията в стаите на учениците. Има нужда, за да се придаде по- приличен вид на този етаж, в който ще бъдат настанени студенти да се извърши ремонт, но това сега, което правим, е да работим с делегиран бюджет, който не е достатъчен да се извършат сериозни ремонти. Разговаряли сме с Момчил Станков (административния директор на филиала на Русенския университет във Видин- бел. ред.), поставяли сме въпроса и пред Общината и Общинския съвет. Има разговори, но няма конкретни действия и за сега нямам информация нещо конкретно да е планувано. Напоследък и една друга идея чух - да се направи по- сериозен ремонт и тук да се настаняват и преподаватели, които идват, но за сега при мен няма информация какво е планувано и какво предстои да се прави", коментира Михаил Николов за новите изисквания към стаите в общежитието във Видин.

Още от Цветовете на деня