За македонцките работи и бугарскиот jазик

Чуйте предаването

СнимкаКолкото по-измислени са правилата на един книжовен език, толкова по-трудно се спазват. Ярка илюстрация за това е т.нар. „македонски език“, определян от специалистите като „македонска книжовна норма на българския език“. В резултат самите граждани на Република Македония са силно затруднени да усвоят „правилния“ книжовен език. Въпросът е как ние, българите отсам границата, хем да уважим желанието на македонските ни братя да се разграничат от българската история и език, хем да не изневерим на истината и очевидните факти и доказателства за общия ни език и произход. Разговор с доц. Ана Кочева по повод срещата на българските медии по света, която тази година се провежда в Скопие.
• „Езикови справки по радиото“ – как се произнасят съкращенията на български.
• „Забравете тази дума“ – слушателски бележки за днешната ни реч.