Школата „Училище за зрение“ с германска награда за социален проект

Разговор с Велимир Велев

Школата „Училище за зрение“ към „Невиждан театър“ се пребори с 90 проекта от цял свят и взе една от четирите награди на Youth Democracy Award организирана от  Правителствената федерална агенция за гражданско образование на Германия.  Наградата се дава за проекти със силна социална насоченост, които помагат за  промяна на обществените нагласи. „Невиждан театър“ предлага уникални театрални постановки с незрящи актьори, а школата към него обучава  и по-малките деца от училище „Луи Браил“. Доц. Велимир Велев е ръководител и режисьор на трупата, именно той разказва в „Какво се случва“ какво  е усещането да получиш такава награда в музея „Кьониг“, символ на демокрацията, където през 1948 година е написана Конституцията на Демократична Германия.